Türkçe Pop Şarkılarda Söz Varlığı̇, 2414-2420
Vocabulary In Turkısh Pop Songs
Hafize Evcim -Mehmet Uysal -Osman Çobanoğlu -Gökhan Kondu -İbrahim Gürlek -Ali Düzenli