Türk Halk Müziğinde Elektrik Bas Gitar İcra Teknikleri

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 13:05:19.0
Language : Türkçe
Konu : Mikro İktisat
Number of pages: 484-515
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türk halk müziğinde bas gitar icra tekniklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda belirlenen iki makam üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Belirlenen makamlar, Hüseyni/Uşşak ve Hicaz şeklindedir. Her makam için iki ayrı türkü belirlenmiştir. Her türkü için farklı seviyelerde üç bas gitar yürüyüşü belirlenmiştir. Buradaki yürüyüşler Musescore nota yazım programı ile dijital olarak yazılıp çalışma içerisinde verilmiştir.

Birinci seviyede kök sesler kullanılmış, ikinci seviyede armonik ve bas yürüyüşleri birinci seviyeye oranla daha zenginleştirilmiştir. Üçüncü seviyede makam içerisinde kullanılabilecek hemen hemen her akor kullanılmıştır. Kullanılan yürüyüşler ikinci seviye oranla daha yoğun ritmik yürüyüşler verilmiştir. Sonucunda, Türk halk müziğine (Hüseyni/Uşşak ve Hicaz makamlarında) kullanılabilecek akorlar ve bas gitar ile icra edilebilecek üç seviyede öneride bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to determine and develop bass guitar playing techniques in Turkish folk music. In this direction, studies have been carried out on two determined maqams. The designated maqams are Hüseyni/Uşşak and Hicaz. Two separate folk songs have been determined for each makam. Three bass guitar marches at different levels were determined for each folk song. The walks here are written digitally with the Musescore notation program and are given in the study.

Root sounds were used in the first level, and harmonic and bass lines were enriched in the second level compared to the first level. At the third level, almost every chord that can be used in the makam is used. The walks used are more intense rhythmic walks compared to the second level. As a result, chords that can be used in Turkish folk music (in the Hüseyni/Uşşak and Hicaz modes) and three levels that can be performed with the bass guitar have been suggested.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics