Adana Bölgesi Mozaiklerinin Adana Olgunlaşma Enstitüsündeki Ürünlere Yansıması

Author :  

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 3
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-25 13:02:23.0
Language : Türkçe
Konu : El Sanatları
Number of pages: 459-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Mozaik terimini, doğal veya işlenmiş, taş, mine, cam, ahşap, seramik gibi çeşitli malzemelerin küçük parçalar ile bir yüzey üzerine dizilmesiyle oluşturulan bezeme tekniği olarak tanımlamak mümkündür. Antik Çağlardan başlayarak pek çok uygarlıkta genellikle tapınak, mabet, barınak bezemelerinde, yer, duvar ve tavan döşemelerinde uygulanan mozaik tekniği, hangi dönemde uygulandıysa o dönemin kültürünü, inancını, yaşayış tarzını yansıtmıştır. Asırlar öncesine dayanan tarihi ile birçok kavmin, medeniyetin, ulusun sanat kaynaklarından biri olmuş, içinde bulunduğu dönemin özelliklerini sonraki nesillere aktarmış, estetik görünümü ve dokusuyla günümüz tasarımcı ve sanatçılarına ilham kaynağı olmayı başarmıştır. Bu çalışmada Adana Arkeoloji Müzesinde yer alan Roma dönemi Mozaik eserden esinlenerek Adana Olgunlaşma Enstitüsünde oluşturulan el sanatı ürünleri incelenmiştir. Araştırma kapsamında 12 adet mozaik tanıtılmış ve bu eserlerden yola çıkarak yapılan 1 adet amfora, 1 adet seramik tabak, 1 adet vazo, 1 adet pirinç broş, 1 adet nakışlı çanta, 1 adet nakışlı pano, 1 adet deri tablo, 2 adet boncuk işlemeli çanta, 1 adet rölyef ve 1 adet ahşap pano olmak üzere 11 adet ürün incelenmiştir. Ayrıca çalışmada adana olgunlaşma enstitüsü ve adana arkeoloji müzesi hakkında kısa bilgi verilmiştir. Bu çalışma ile geçmiş ile gelecek arasında bir bağ kurmak ve binlerce yıl önce yapılmış olan sanat eserlerinin kültürler arası aktarımını sağlamak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

It is possible to define the term ‘mosaic’ as a decoration technique formed by arranging various materials such as natural or processed, stone, enamel, glass, wood, ceramics on a surface with small pieces. The mosaic technique, which is generally applied in temples, sanctuaries, shelter decorations, floor, wall and ceiling tiles in many civilisations starting from ancient times, reflected the culture, belief and lifestyle of the period in which it was applied. With its history dating back centuries, it has been one of the sources of art of many tribes, civilisations and nations, transferred the characteristics of the period it was in to the next generations, and managed to be a source of inspiration for today's designers and artists with its aesthetic appearance and texture. In this study, handicraft products created in Adana Maturation Institute inspired by the Roman Mosaic artefact in Adana Archaeological Museum were examined. Within the scope of the research, 12 mosaics were introduced and 11 products, including 1 amphora, 1 ceramic plate, 1 vase, 1 brass brooch, 1 embroidered bag, 1 embroidered panel, 1 leather painting, 2 bead embroidered bags, 1 relief and 1 wooden panel, were examined. In addition, brief information about adana maturation institute and adana archaeological museum was given in the study. With this study, it is aimed to establish a link between the past and the future and to ensure the intercultural transfer of works of art made thousands of years ago.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics