İşletmelerde İnsan Kaynakları Planlaması ve Planlama Örnekleri

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 2
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 16:55:18.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 264-270
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan Kaynakları Planlaması, işletmelerin insan kaynağı düzeyinin mevcut durumunun, ihtiyaç duyulan noktaya nasıl gidebileceğini belirleme süreci olarak tanımlanabilir.. İşgücü talebini etkileyen faktörler (ekonomik, teknik, rekabet faktörleri), yönetimce izlenmeli ve önlemler alınmalıdır. İşgücü planlamasında kullanılan araçlar; işgücü envanteri, personel devir hızı oranı ve devamsızlık düzeyi oranı başlangıçta belirlenmelidir. İnsan Kaynakları Planlama Sürecindeki Teknik Yöntemler, Delphi ve Nominal Tekniklerdir. Personel İhtiyaç Türleri ise Gerçek, Yedek, Ek, Yeni Personel, olmaktadır

Keywords

Abstract

Human Resource Planning, in the process of determining how the business can move its current state to be desired one in terms of human resources.Factors affecting labor demand(economic, technical, competitiveness factors) should be monitored and be determined by the managament. In the human resource planning process, technical methods (delphi  and  nominal  techniques) should  be used. Personnel requirement types are actual, subsitutive, new and additional.

Keywords