Kahramanmaraş Deprem’i Sonrası Göç Eden Öğrencilerin Yaşadıkları Sorunların Öğretmen, Veli ve Öğrenci Bakış Açılarıyla İncelenmesi (Samsun İl Örneği)

Author:

Year-Number: 2024-Cilt 10 Sayı 1
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-24 20:05:21.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 94-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun iline göç eden öğrencilerin yaşadıkları sorunları incelemek amacıyla öğrenci, veli ve depremzede öğrencisi bulunan öğretmenlerin bakış açılarıyla oluşturulmuştur. Araştırma 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2.yarıyılında Samsun ilinde görev yapan ve depremzede öğrencisi bulunan 15 öğretmen, depremzede 15 öğrenci ile depremzede 15 veli ile yapılmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunun seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiştir. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Yapılan görüşmelerde elde edilen verilere bakıldığında göç eden öğrencilerin en çok yaşadıkları sorunların yeni ve farklı bir ortama girmek ve bundan kaynaklanan adaptasyon sorunu, arkadaş edinememe, bu travmanın etkisiyle yaşanılan korku ve kaygı sorunu olduğu belirlenmiştir. Yapılan görüşmelerde bu sorunlarla baş etmek adına başvurulan çözüm yöntemlerine de değinilmiştir.

 

Keywords

Abstract

This study was created from the perspectives of students, parents and teachers who were earthquake victims in order to examine the problems experienced by students who migrated to Samsun after the Kahramanmaraş-centered earthquakes that occurred on February 6, 2023. The research was conducted with 15 teachers, 15 earthquake victims (student) and 15 earthquake victims (family of the eartquake victims), working in Samsun in the 2nd semester of the 2022-2023 academic year. The case study model, one of the qualitative research methods, was used in the research. In the selection of the study group, criterion sampling, one of the purposive sampling methods, was preferred. A semi-structured interview form was used in the study. The obtained data were analyzed through content analysis. Looking at the data obtained in the interviews, it was determined that the most common problems experienced by the migrating students were entering a new and different environment and adaptation problems resulting from this, not being able to make friends, and fear and anxiety experienced due to the effect of this trauma. In the interviews, the solution methods used to deal with these problems were also mentioned.

Keywords