Özel Güvenlik ve Koruma Programı Öğrencilerinin Spor Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Belirlenmesi

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-18 20:49:09.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 5150-5154
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO da Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümü Özel Güvenlik koruma programında 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okuyan 1 ve 2 sınıf 40 öğrenci oluşturmakta olup öğrenciler çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Araştırma kapsamında öğrencilerden “Spor .......gibidir. Çünkü....”,Spor......... etki eder. Çünkü.....”,Spor......... kontrol eder. Çünkü.....” cümlelerini tamamlamaları istenmiş olup öğrencilere metafor cümlesi içeren form yazılı olarak verilmiştir. 1 soru olan  “Spor .......gibidir” kavramına toplamda 39 metafor üretmiş, Çünkü....”, kavramına ise  toplamda 41 metafor üretmiş sorunun tamamına bakıldığında ise 80 metafor ürettikleri,  2 soru  “Spor .......gibidir. Çünkü....”   sorusunun toplamına baktığımızda ise 80 metafor ürettiklerini, “Spor......... etki eder. Kavramına 39 metafor üretmiş, Çünkü.....” kavramına ise 39 metafor üretmiş ve “Spor......... etki eder. Çünkü.....” sorusunun tamamına bakıldığında ise toplamda 78 metafor üretmiş, 3 soru   “Spor......... kontrol eder. Kavramına 39 metafor üretmiş,  Çünkü.....” Kavramına ise 27 metafor ürettikleri tamamına bakıldığında ise 66 metafor ürettikleri görülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencileri 3 soruya toplamda üretilen metafor sayısı ise 224 metafor ürettikleri belirlenmiş öğrencilerin spor ile ilişkili hayatlarına olumlu yönde etki edeceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to identify 40 1st and 2nd grade students studying at Hereke Ömer İsmet Uzunyol Vocational School, Department of Property Protection and Security, Private Security Protection Program in the 2023-2024 academic year and the students voluntarily participated in the study. Within the scope of the research, the students were asked to answer the questions "Sports is like ........ Because....", "Sport......... affects. Because.....", "Sport......... controls. Because....." sentences and the form containing metaphor sentences was given to the students in writing. 1 question "Sport is like ......." produced a total of 39 metaphors, the concept of "Because...." produced a total of 41 metaphors, the concept of "Sport is like ......." produced a total of 80 metaphors, 2 questions "Sport is like ........ Because...." question, they produced 80 metaphors in total, "Sport......... affects. They produced 39 metaphors for the concept of "Because....." and 39 metaphors for the concept of "Sport......... affects. Because....." question, they produced 78 metaphors in total, 3 questions "Sport......... controls. They produced 39 metaphors for the concept "Because....." It was seen that they produced 27 metaphors for the concept and 66 metaphors in total. It was concluded that the students participating in the study produced 224 metaphors in total for 3 questions, and it was determined that the students would positively affect their lives related to sports.

 

Keywords