Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri

Author :  

Year-Number: 2023-76
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-24 11:22:12.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4980-4987
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihinin başlangıcına kadar okuma eyleminin başlangıcı gerçekleştirilebilir. Okumayı verimli hale getirerek verimli okuma yapılabilir, okuma bilgisine ve teknik bilgisine dayanır. Çok sayıda okur-yazar insan kelime kelime okuma ve dahili telaffuz gibi etkili okumayı engelleyebilir. Kötü okuma alışkanlıkları anlamayı ve okuma hızını da bozar. Bilinçli Okuyucu Profili Bu hem hızı hem de tutuşu artırabilir. Bu konuda araştırma II.Dünya Savaşı'ndan sonra hızlı okuma kavramını ortaya attı. Daha hızlı ve daha kolay anlaşılmasını sağlamak için çeşitli teknik yöntemler geliştirilmiştir. Bu teknik, göz-beyin koordinasyonunu geliştirmeye dayanır.
Bazı kavramlar sadece bir süre için geçerlidir, bazıları ise insanlık var olduğu sürece varlığını sürdürür. Okuduğunu anlama ve anlama bunlardan biridir. Yazılı kullanımın başlamasıyla başlayan yazılı eserleri okuma ve anlama süreci günümüze kadar önemi artarak devam etmekte ve her geçen gün daha da artmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyılda teknolojik gelişmeler gündelik hayatı ve iş hayatını hiç olmadığı kadar hızlı hale getirdi. Bilginin sürekli artan erişilebilirliğine rağmen üretilen bilgideki katlanarak büyüme, okuma ve anlama ile ilgili yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Hızlı okuma tekniği de bu ihtiyaçtan doğmuştur.

Keywords

Abstract

The act of reading can be traced back to the beginning of human history. Efficient reading can be done by making reading productive, it is based on reading knowledge and technical knowledge. A large number of literate people may inhibit effective reading, such as word-by-word reading and internal pronunciation. Bad reading habits also impair comprehension and reading speed. Conscious Reader Profile This can increase both speed and retention. Research on this subject introduced the concept of speed reading after World War II. Various technical methods have been developed to make understanding faster and easier. This technique is based on improving eye-brain coordination.
Some concepts are valid only for a while, while others continue to exist as long as humanity exists. Reading comprehension and understanding is one of them. The process of reading and understanding written works, which started with the beginning of written use, continues to increase in importance until today and is increasing day by day. In this century, technological developments have made daily and business life faster than ever before. Despite the ever-increasing accessibility of information, the exponential growth in the information produced has revealed new needs for reading and understanding. The speed reading technique also emerged from this need.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics