Tarımda Kadın Emeği: Şanlıurfa İli Örneği

Author:

Year-Number: 2023-77
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-10 20:53:40.0
Language : Türkçe
Konu : İnsan ve Toplum Bilimleri
Number of pages: 5034-5041
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kırsalda kadın, aktif biçimde tarımda çalışıyor olsa da emeğinin karşılığının farkına henüz varamamıştır. Bundan dolayı tüm üretim faaliyetlerinde kadın emeğinin görünür kılınması da güçleşmiştir. Bu araştırmanın ana amacı, Şanlıurfa kırsalında tarımda çalışan kadınların emeğinin temel görünümlerini ortaya koymaktır. Araştırma verileri, tarımda aktif çalışan toplam 237 kadın ile yüz yüze anket çalışması yapılarak elde edilmiştir. Araştırmada kadınların tarımsal üretimde çalışma sürelerinin 6 saatten fazla olduğu saptanmıştır. Kadınlar bitkisel ve hayvansal üretime büyük oranda katkıda bulunmasına karşın, girdilere erişimden ve kararlara katılımdan uzaktır.

Keywords

Abstract

Even though women in rural areas actively work in agriculture, they have not yet realized the reward of their labor. Therefore, it has become difficult to make women's labor visible in all production activities. The main purpose of this research is to reveal the basic aspects of the labor of women working in agriculture in rural Şanlıurfa. Research data was obtained by conducting a face-to-face survey with a total of 237 women actively working in agriculture. In the study, it was determined that women's working hours in agricultural production were more than 6 hours. Although women contribute greatly to crop and animal production, they are far from accessing inputs and participating in decisions.

Keywords