“Grafik Tasarımı” Alanında Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Wos Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:48:38.0
Language : Türkçe
Konu : Grafik Tasarım
Number of pages: 4607-4616
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, “Graphic Design” başlıklı Web of Science (WOS) veri tabanında taranan araştırmaları seçmek için geriye doğru arama stratejisi benimsenerek yapılmıştır. “Graphic Design” terimi geçen araştırmalarda önde gelen eğilimlere yönelik bibliyometrik harita çıkarılarak sonraki çalışmalar için öncü bir araştırma olarak sunulmuştur. Arama yönteminin “Title” şeklinde yapılması ile belirtilen kelimelerle, her türdeki araştırmaların/ çalışmaların tarandığı anlamına gelmektedir. Yapılan analiz sonucunda toplam 1017 araştırma çalışmaya dahil edilmiştir. Analiz verileri, araştırma sayısının artış gösterdiği yıl olan 1983’ ten, 2022 yılına kadar yayınlanan araştırmaları içermektedir. Sonuç olarak; içerisinde “Graphic Design” kelimeleri geçen çalışmalar kapsamında; yayın yılı, atıf sayısı, yazar, ülke, üniversite, yayın dili, indeks, kategori, yayın tipi, anahtar kelime ağ analizi, dergi ortak atıf ağ analizi, yazar ortak atıf ağ analizi ve yayın yapan ülkelerin iş birliği analizi yapılmıştır.  Bu araştırma kapsamında, en fazla yayın 2017 yılında yapılmış olup, çalışmalar en çok atıfı 2022 yılında almıştır. Estrada, FCR ve Davis LS’ nin yazdıkları makale son on yılda en fazla atıf alan çalışma olarak ilk sırada yer almaktadır. En üretken yazar kategorisinde yazarı belli olmayan anonim çalışmalar olmuştur. En fazla yayın yapan ülke Amerika, üniversitesi ise Huanghe Science and Technology College’ dır. En fazla yayın yapılan dil İngilizcedir. Bunun yanı sıra Türkçe ise ilk beşte dördüncü sırada yer almaktadır. Arts & Humanities Citation Index en fazla yayının tarandığı indeks olmuştur. Sanat kategorisinde en çok yayın yapılmakla birlikte, makale tipi yayın ilk sıradadır. Çalışmayı kapsayan yıllar arasında yapılan çalışmalarda anahtar kelime olarak en fazla “Graphic Design” terimi kullanılmış olup, zamana göre harita analizinde bu terimin en çok 2016 yılında kullanıldığı görülmektedir. Son olarak; en çok atıf yapılan dergi “Design Studies”’ dir. Atıf sayısı 156, bağlantı gücü 1150 olarak analiz edilmiştir. Ortak yazarlık analizinde ülke ı̇ş birliğine bakıldığında, bağlantı sayısına göre Amerika 11 bağlantıyla en yüksek sayıya sahip ülke olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

database titled "Graphic Design". The term “Graphic Design” is presented as a pioneering research for further studies by making a bibliometric map of the leading trends in the mentioned studies. By using the search method as "Title", it means that all kinds of researches/studies are scanned with the words specified. As a result of the analysis, a total of 1017 studies were included in the study. Analysis data includes research published from 1983, the year when the number of studies increased, to 2022. In conclusion; Within the scope of the studies in which the words “Graphic Design” are mentioned; publication year, number of citations, author, country, university, publication language, index, category, publication type, keyword network analysis, journal co-citation network analysis, author co-citation network analysis and cooperation analysis of publishing countries were made. Within the scope of this research, the most publications were made in 2017, and the studies received the most citations in 2022. The article written by Estrada, FCR and Davis LS ranks first as the most cited work in the last ten years. In the category of the most prolific author, there were anonymous works with an unknown author. The country with the highest number of publications is America, and its university is Huanghe Science and Technology College. The most published language is English. In addition, Turkish ranks fourth in the top five. The Arts & Humanities Citation Index was the index with the highest number of publications scanned. Although the most publications are made in the art category, the article type publication is in the first place. In the studies conducted between the years of the study, the term "Graphic Design" was used the most as a keyword, and it is seen that this term was mostly used in 2016 in the map analysis by time. Finally; The most cited journal is "Design Studies". The number of citations was analyzed as 156 and the link strength as 1150. Looking at the country collaboration in the co-authorship analysis, it is seen that America has the highest number of connections, with 11 connections.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics