Sosyal Yardım Politikalarının Genel Görünümü

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:46:25.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Hizmet
Number of pages: 4575-4582
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma yoksulluk ile mücadelede ortaya konulan temel sosyal yardım uygulamalarını ele almakta olup aynı zamanda dünyadan seçilmiş bazı ülkelerin verileriyle bir karşılaştırma sunmaktadır. Dönemsel olarak ortaya çıkan kriz durumlarında kamu sosyal harcamalarının artış göstermesi özellikle de Covid-19 pandemi dönemindeki harcamaların seyri de ele alınmaktadır. Birçok sosyal yardım uygulaması bulunmakla birlikte sosyal yardımların Türkiye’de evrensel bağlamdan uzak gelir tespitine dayalı ve tortusal olarak sürdürüldüğü görülmektedir. Ortaya konulan kamu sosyal politikalarında sosyal yardımların evrensel bir noktaya taşınması, yoksulluğun önlenmesi ve gelir adaletinin sağlanması adına yeni uygulamaların daha fazla inşa edilmesi gerekmektedir. Sağlanan sosyal yardımların bireyleri özgürleştirici yönü güçlendirilmelidir.

Keywords

Abstract

This study examines the main social aid practices in the fight against poverty and also presents a comparison with data from some selected countries around the world. The increase in public social expenditures in periodic crisis situations, especially the course of expenditures during the Covid-19 pandemic period, is also discussed. Although there are many social aid practices, it is seen that social aid in Turkey is based on income determination and sedimentary, far from the universal context. In public social policies, it is necessary to move social aid to a universal point and to build more new practices in order to prevent poverty and ensure income justice. The emancipatory aspect of the social aids provided should be strengthened.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics