Paternalist Liderlik ve Okul Kültürü

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:26:50.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 4235-4242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Paternalist liderlik çalışanlarına babacan tavır gösteren liderlik yaklaşımını ifade etmektedir. Doğu toplumlarında toplumsal kültürün önemli bir parçası olan paternalizm anlayışı Türkiye’de etkin olan toplumsal kültür ile benzeşmektedir. Dolayısıyla bu kültürden etkilenen liderler paternalist davranışlar sergileyebileceklerdir. Bu çalışmanın amacı, paternalist liderlik yaklaşımını benimseyen okul müdürlerinin okul kültürü üzerindeki etkilerini, okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan paternalist liderlik davranışları ve öğretmenlerin okul kültürü algılarının demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği, öğretmenlerin paternalist liderlik algısı ile okul müdürüne güven düzeyi arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Keywords

Abstract

Paternalistic leadership refers to the leadership approach that shows a paternalistic attitude to its employees. The understanding of paternalism, which is an important part of social culture in eastern societies, is similar to the active social culture in Turkey. Thereby, leaders affected by this culture will be able to exhibit paternalistic behaviors. The aim of this study is to examine the effects of school principals who adopt the paternalistic leadership approach on school culture, the paternalistic leadership behaviors of school principals perceived by teachers and whether teachers' perceptions of school culture differ according to demographic variables, the relationship between teachers' paternalistic leadership perception and the level of trust in the school principal.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics