BOREOUT, Türkçeleştirme Önerisi

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:26:29.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 4364-4370
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son dönemlerde sıklıkla araştırmalara konu olan Boreout kavramı Türk literatüründe de kendisine yer bulmaya başlamıştır. Özellikle Türk literatürü incelendiğinde kavramın genellikle orijinal adı olan “Boreout” kullanımının tercih edildiği görülmektedir. Kavramın Türkçeleştirilmesi ve tam bir konsesün sağlanması amacı ile bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma iki aşamadan gerçekleştirilmiştir. İlk olarak YÖKSİS adresinde Örgütsel Davranış alanında çalışan akademisyenlere kavram hakkında kısa bir özet gönderildikten sonra kavramın Türkçe karşılığına ilişkin öneriler bir araya getirilmiştir. Daha sonra 200 akademisyene bu önerilerinin hangisinin daha uygun olduğu sorulmuş ve frekansları hesaplamıştır. Araştırma sonucunda bıkkınlık, sıkılmışlık ve usanmışlık kavramları en çok tercih edilen kavram niteliği taşımaktadır.

Keywords

Abstract

The concept of Boreout, the subject of research in recent years, has started to find a place for itself in Turkish literature. Especially when the Turkish literature is examined, it is seen that the original name of the concept, "Boreout," is preferred. This research was carried out to translate the concept into Turkish and provide a complete consensus. The research was carried out in two stages. First of all, after a short summary of the concept was sent to the academicians working in the field of Organizational Behavior at YÖKSİS, suggestions for the Turkish equivalent of the concept were brought together. Then, 200 academicians were asked which suggestions were more appropriate, and the frequencies were calculated. As a result of the research, "bıkkınlık", "sıkılmışlık" ve "usanmışlık"  are the most preferred concepts.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics