24 Maddeli Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri’nin Türkçe’ye Çevirisi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:26:13.0
Language : Türkçe
Konu : Psikometri
Number of pages: 4189-4197
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kişilik envanteri olarak Altı Faktörlü Kişilik Modelini (HEXACO) kuramına dayalı olarak geliştirilmiş az sayıda ölçme aracı bulunmaktadır. Bu nedenle Altı Faktörlü Kişilik Modelini kullanan Türkçe kişilik envanterlerine fazlaca ihtiyaç duyulmaktadır. Daha önce 60 ve 100 maddeli iki form Türkçe’ye çevrilmiştir. Ancak Altı Faktörlü Kişilik Modelini kullanan ve tarama çalışmalarında kullanılmak üzere kısa süre içerinde cevaplanabilen daha kısa bir ölçme aracı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada 24 maddelik Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, 24 maddelik Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri Türkçe’ye çevrilerek başlanmıştır. Daha sonra 24 maddelik ve 60 maddelik (kriter olarak alınan envanter) Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanterleri toplam 1237 kişiye (18-68 yaşları arasında 653 kadın ve 584 erkeğe) uygulanmıştır. 24 Maddelik Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri faktörlerinin içtutarlılık güvenirlik katsayıları 0,27 (Uyumluluk) ile 0,51 (Dışadönüklük) arasında belirlenmiştir. Envanterin yapı geçerliği doğrulayıcı faktör analizi ile incelenmiş ve analiz sonuçlarına göre özgün ölçeğin altı faktörlü yapısı doğrulanmıştır. Ayrıca faktörler arasında da düşük düzeyde korelasyon katsayıları belirlenmiştir. Kriter bağıntılı geçerlik çalışması sonuçlarına göre ise 24 maddelik Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri faktör toplam puanları ile 60 maddelik Kısa Form Altı Faktörlü Kişilik Envanteri faktör toplam puanları arasında ise 0,45 (Uyumluluk) ile 0,59 (Sorumluluk) arasında değişen korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Türkçe formun psikometrik özelliklerinin, çevirisi yapılan özgün forma benzer olduğunu göstermiştir.

Keywords

Abstract

There are few measurement tools developed based on the Six-Factor Personality Model (HEXACO) theory as a personality inventory. For this reason, there is a great need for Turkish personality inventories using the Six-Factor Personality Model. Previously, two forms with 60 and 100 items were translated into Turkish. However, there is no shorter measurement tool that uses the Six-Factor Personality Model and can be answered in a short time to be used in screening studies. Therefore, in this study, it was aimed to translate the 24-item Brief HEXACO Personality Inventory into Turkish and to examine its psychometric properties. The study started by translating the 24-item Short Form Six Factor Personality Inventory into Turkish. Then, the Short Form Six Factor Personality Inventories with 24 items and 60 items (inventory taken as a criterion) were administered to 1237 individuals (653 women and 584 men between the ages of 18-68). The internal consistency reliability coefficients of the 24-item Brief HEXACO Personality Inventory factors ranged from 0.27 (Agreeableness) to 0.51 (Extraversion). The construct validity of the inventory was examined with confirmatory factor analysis and according to the results of the analysis, the six-factor structure of the original scale was confirmed. In addition, low correlation coefficients were determined between the factors. According to the results of the criterion-related validity, correlation coefficients ranging from 0.45 (Agreeableness) to 0.59 (Conscientiousness) were calculated between the 24-item Brief HEXACO Personality Inventory total scores and the 60-item Short Form Six-Factor Personality Inventory total scores. The results obtained showed that the psychometric properties of the Turkish form were similar to the original translated form.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics