Dijital Toplumda Medya Okuryazarlığı Kavramı ve Eğitimi

Author :  

Year-Number: 2023-75
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-26 11:46:12.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 4458-4465
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim teknolojileri ve medyanın hayatlarımızın bir parçası olduğu dijital bir çağda, medya okuryazarlığı kavramı önemle üzerinde durulması gereken bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Günden güne daha fazla dijitalleşen vatandaşlar olarak hepimiz sanal medya ortamlarında zaman geçiriyoruz. Bilindiği gibi, gazete, dergi, radyo, televizyon, İnternet gibi kitle iletişim araçlarına medya denilmektedir. Kitle iletişim araçları insanları bir konuda ikna etmeye, inandırmaya, şaşırtmaya ve kalıcı bir etki bırakmaya hizmet etmektedir. İnternetle birlikte artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen kitle iletişim araçları ve ağlar, kullanıcılara eğitim, haber, bilgi, spor, eğlence gibi birçok hizmet sunmaktadır. Özellikle sosyal medya artık herkesin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Çok fazla insanın ilgisini çeken bu sanal dünya insanlara hayatı kolaylaştırmakla birlikte yanlış ve bilinçsiz kullanıldığı takdirde büyük riskler de barındırmaktadır. İşte bu konuda medya okuryazarlığı konusunda bilgi ve eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Medya okuryazarı bu denli fazla bilgi kaynakları arasında ihtiyaç duyduğu bilgileri seçer, bu bilgilerin doğruluğu ve yanlışlığını anlar, gösterilen ile gerçek arasındaki farkı anlar, içerikleri eleştirebilir, içerik üretebilir ve onlarda değişiklikler yapabilir. Medya okuryazarı eğitimi sayesinde birey, eleştirel düşünebilme, etkili iletişim kurabilme ve aktif vatandaş olabilme konusunda bir bilince ulaşır. Medya okuryazarlığı, kitle iletişim araçlarının doğru ve bilinçli kullanımını öğreterek bu araçların bireysel ve toplumsal olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği ile yürütülmüştür.

Keywords

Abstract

In a digital age where communication technologies and media are a part of our lives, the concept of media literacy emerges as a concept that should be emphasized. As citizens who become more and more digital every day, we all spend time in virtual media environments. As it is known, mass media such as newspapers, magazines, radio, television and the Internet are called media. Mass media serve to persuade, convince, surprise and leave a lasting impact on people. with the internet. Mass media and networks, which have become an indispensable part of daily life, provide users with many services such as education, news, information, sports and entertainment. Especially social media has become indispensable for everyone. This virtual world, which attracts the attention of many people, makes life easier for them but also carries great risks if it is used incorrectly and unconsciously. There is a need for information and training on media literacy in this regard. Media literate chooses the information they need among so many sources of information, understands the accuracy and inaccuracy of this information, understands the difference between the shown and the real, can criticize the content, produce content and make changes in them. Thanks to media literacy education, the individual reaches an awareness of being able to think critically, communicate effectively and be an active citizen. Media literacy aims to reduce the individual and social negative effects of mass media by teaching the correct and conscious use of these tools. The study was carried out with the document analysis technique, one of the qualitative research methods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics