Hemşirelik ve İş Rotasyon Stresi

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3915-3921
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş rotasyonu, sağladığı avantajlarıyla bilinen, uygulandığında mesleki beceri ve bilgi birikimini arttırarak mesleki gelişim sağlama noktasında yararlı olan bir yöntemdir. Günümüz çalışma ortamlarında yaşanan değişimler iş rotasyonu uygulamasının yaygınlığını beraberinde getirmektedir. İş rotasyonu mesleki gelişimin yanı sıra özellikle sağlık organizasyonlarında personel sayısındaki yetersizlik ve sağlık hizmet sunumunda yaşanılması olası problemlerin çözümü için de kullanılan bir yöntem olmaktadır. Sağlıklı çalışma ortamlarının sağlanması ve sürdürülmesi için stres faktörlerinin en aza indirilmesi önemli olmaktadır. Bu doğrultuda özellikle her gün pek çok stresörlere maruz kalarak hizmet sunan hemşireler açısından uygulanması planlanan iş rotasyonunun dikkatli uygulanması sunulan kaliteli ve güvenli bakımın ve hizmetin sürekliliğinin sağlanması açısından önemli olmaktadır.

 

Keywords

Abstract

Job rotation is a method that is known for its advantages and is useful in providing professional development by increasing professional skills and knowledge when applied. Changes in today's working environments bring the prevalence of job rotation practice. In addition to professional development, job rotation is also a method used for the solution of the problems that may be experienced in the inadequacy of the number of personnel especially in health organizations and in the provision of health services. In this direction, careful implementation of the job rotation planned to be implemented especially for nurses who are exposed to many stressors every day is important in terms of ensuring the continuity of the quality and safe care and service provided.

 

Keywords