Yerel Yönetimlerde Siyasal İletişimin Önemi ve Gelişimi

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3910-3914
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal iletişim, iş dünyasındaki pazarlama ile çok ortak noktalara sahiptir ve sosyoloji, politik fizyolojiden yararlanır ve elbette çoğunlukla iletişimden hemen hemen her düzeyde yararlanmaktadır. Çok basit bir tanımıyla, politikacılar tıpkı iş pazarlamasında olduğu gibi politik pazarlamayı da sevmektedirler. İnsanlar için neye sahip olduklarını, neden onları temsilcileri olarak seçmeleri gerektiğini söylemenin yanı sıra takipçilerin herhangi bir sorunla karşı karşıya kalması durumunda onlara gelecekteki vaatlerini ve garantilerini açıklamaktadırlar. Bu tanıtım sürecindeki iletişim yöneticileri, pazarlama adımlarını yönlendirir, politikacılara hangi hizmetleri kullanacaklarını ve hangi iletişim yöntemlerini (örneğin reklamcılık, sosyal medya faaliyetleri) uygulayacaklarını söylemektedirler. Aynı zamanda, karşılığında alabilecekleri desteği ve stratejileri işe yararsa alacakları seçmen sadakatini gösteren başka bir stratejileri daha var. Seçim kampanyası boyunca, koşucular vaatlerini iletir ve oylar ve destekçilerin katkıları karşılığında gelecekteki performanslarını açıklarlar. Bununla birlikte, yerel yönetimde siyasal iletişim stratejileri farklı ülkelerde benzer görünse de yerel kültür, gelenekler ve değerler, politikacıları, seçmenleri cezbedecek ve siyasetçinin onlardan biri olduğunu hissettirecek yerli taleplere özel yeni seçim kampanyaları yöntemleri geliştirmeye zorlamaktadır. Bu nedenle, bu makale, genel anlamda yerel yönetimlerde siyasal iletişim kampanyalarının yerel kalıplara sahip olduğunu, göstermektedir.

 

Keywords

Abstract

Political communication has a lot in common with marketing in the business world, and sociology benefits from political physiology, and of course it mostly benefits from communication at almost any level. In a very simple definition, politicians like political marketing just like business marketing. They tell people what they have for them, why they should choose them as their representatives, as well as explain their future promises and guarantees to them in case followers face any problems. Communication managers in this promotion process direct the marketing steps, tell politicians which services to use and which communication methods (e.g. advertising, social media activities) to apply. At the same time, they have another strategy that shows the support they can get in return and the voter loyalty they will receive if their strategy works. Throughout the election campaign, runners communicate their promises and announce their future performance in exchange for votes and contributions from supporters. However, although the political communication strategies in local government look similar in different countries, local culture, traditions and values force politicians to develop new methods of election campaigns specific to local demands that will attract voters and make them feel that the politician is one of them. Therefore, this article shows that political communication campaigns in local governments in general have local patterns.

 

Keywords