Türkiye’de Siber Güvenlik Ve Bilgi Güvenliği Çalışmaları

Author :  

Year-Number: 2023-73
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-28 17:26:34.0
Language : Türkçe
Konu : Bilgisayar ve Teknoloji
Number of pages: 3902-3909
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, siber güvenlik ve bilgi güvenliğinin ne olduğu ve Türkiye’kapsamında yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Siber güvenlik ve bilgi güvenliğinin önemli bir konu olduğu ve üzerinde durulması gereken bir alan olduğu anlaşılmıştır. Siber güvenlik ve bilgi güvenliğinin ne olduğu ayrı ayrı açıklanarak tanımlanmıştır. Siber güvenlik, programları, sosyal ağları, sistemleri ve verileri siber saldırıdan korumak amacıyla tehlikelerin önceden analiz edilerek önlem alınmasıdır. Bilgi güvenliği ise verilerin ve bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesinin önlenmesidir. Siber güvenlik ve bilgi güvenliği kurumların devamlılığının sağlanması, tehlikelerin bertaraf edilmesi adına önemli bir alandır. Bilgi güvenliği kurumlarda sürekliliğin sağlanması konusunda önemli bir değerdir. Kurumlar ve bilgiler var olduğu sürece sürekli gelişim göstermekte ve değişime adapte olması kritik bir noktadır. Tehlike öncesi önlem alma, tehlike anına hazırlıklı olmaktır. Siber güvenlik ve bilgi güvenliği günümüzde sıklıkla üzerinde durulan bir konu olmuştur. Türkiye’de siber güvenlik ve bilgi güvenliği çalışmaları mevzuat ve kurumsal yapılar bağlamında ele alınmıştır. Bu bağlamda bu alanda atılan çalışmalar ve hukuki boyutları değerlendirilmiş, sorumlu kurumlar incelenmiştir. Hukuki mevzuatların ve kurumların gelişiminden bahsedilmiştir. Yasal ve kurumsal altyapı üzerinden yapılacak çıkarımlarla beraber öneriler sunulmuştur. Bu makalenin amacı, siber güvenlik ve bilgi güvenliği perspektifinde Türkiye’de yapılan hukuki düzenlemeler ve sorumlu kurumların tespit edilmesidir.

Keywords

Abstract

In this study, what cyber security and information security are and the studies carried out in Turkey are discussed. It has been understood that cyber security and information security is an important issue and an area that needs to be emphasized. Cyber security and information security are defined by explaining separately. Cyber security is the pre-analysis of hazards and taking precautions to protect programs, social networks, systems and data from cyber attacks. Information security, on the other hand, is the prevention of data and information from being captured by unauthorized persons. Cyber security and information security is an important area for ensuring the continuity of institutions and eliminating dangers. Information security is an important value in ensuring continuity in institutions. As long as institutions and information exist, they are constantly evolving and adapting to change is a critical point. Taking precautionary measures is to be prepared for the moment of danger. Cyber security and information security have been a frequently discussed topic today. Cyber security and information security studies in Turkey are discussed in the context of legislation and institutional structures. In this context, the studies in this field and their legal dimensions have been evaluated and the responsible institutions have been examined. The development of legal regulations and institutions has been mentioned. Suggestions are presented along with the inferences to be made on the legal and institutional infrastructure. The purpose of this article is to determine the legal regulations and responsible institutions in Turkey in the perspective of cyber security and information security.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics