Tekrarlı Okuma Yönteminin Okuma Güçlüğünü Gidermedeki Önemi

Author :  

Year-Number: 2023-74
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 17:25:43.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 4135-4142
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma insan yaşamında geçmişten günümüze önemli bir yere sahip olmuştur. Okuma becerisine sahip ve bu beceriyi etkili bir şekilde kullanabilen kişiler öğrenim hayatlarında, mesleki ve gündelik hayatlarında başarılı olabilirler. Okuma öğrenciler tarafından ilkokul düzeyinde öğrenilmektedir. Fakat bazı öğrenciler okumayı öğrenmekte zorluk çekmekte ve okumayı öğrenememektedir. Okumayı öğrenmekte zorluk çeken öğrencilerde ise zamanla çaresizlik duygusu gelişebilmektedir. Ülkemizde birçok okulda bu tarz çocuklara rastlanabileceği tahmin edilmektedir. Okumakta güçlük çeken bu çocuklar incelendiğinde herhangi bir tanılanmış zekâ problemi olmamasına rağmen okuma faaliyetinde akranlarından geri kalmış oldukları söylenebilir. Okuma güçlüğü probleminin kaynağını ise tek bir sebebe indirgemek oldukça güçtür. Okuma güçlüğü tek bir faktörden kaynaklanabileceği gibi birden fazla faktörden de kaynaklanabilir. Okuma güçlüğüne neden olan faktörler fiziksel, bilişsel, sosyal duygusal ve eğitimsel faktörler olarak sıralanabilir. Okuma güçlüğü problemi ile uğraşan çocuklar genel olarak kelimeleri tanımakta zorluk çekmekte, akıcı okuyamamakta, okuma esnasında sesli okuma hataları yapmakta ve okuduklarını tam olarak anlayamamaktadırlar. Bu durum karşısında aileler ve çocuğun öğretmeni ne yapacağını tam olarak bilememekte ve çocuğu içinde bulunduğu bu durum ile yalnız bırakabilmektedirler. Oysa öğretmenlerin bu tarz güçlük çeken çocuklar için okumada faydalanabilecekleri birçok yöntem mevcuttur. Bu araştırmada okumada güçlük çeken öğrencilerin tedavi sürecinde kullanılabilecek yöntemlerden biri olan tekrarlı okuma yöntemi incelenmiştir. Yapılan çalışma derleme araştırma olup ulaşılan sonuçların alana katkı sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Keywords

Abstract

Reading has had an important place in human life from past to present. People who have reading skills and can use this skill effectively can be successful in their educational, professional and daily lives. Reading is learned by students at primary school level. However, some students have difficulty in learning to read and cannot learn to read. Students who have difficulty learning to read may develop a sense of helplessness over time. It is estimated that such children can be found in many schools in our country. When these children with reading difficulties are examined, it can be said that although they do not have any diagnosed intelligence problems, they are behind their peers in reading activities. It is very difficult to reduce the source of reading difficulties to a single cause. Reading difficulties can be caused by a single factor or multiple factors. The factors that cause reading difficulties can be listed as physical, cognitive, social emotional and educational factors. Children with reading difficulties generally have difficulty recognizing words, cannot read fluently, make reading aloud errors during reading and cannot fully understand what they read. In this situation, parents and the child's teacher do not know exactly what to do and may leave the child alone with this situation. However, there are many methods that teachers can utilize for children with such difficulties in reading. In this study, the repeated reading method, which is one of the methods that can be used in the treatment process of students with reading difficulties, was examined. The study is a review research and it is estimated that the results obtained will contribute to the field.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics