Yeni İletişim Teknolojileri ve Siber Zorbalık: Bir Literatür Taraması

Author:

Year-Number: 2023-72
Number of pages: 3669-3676
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gençler ve çocuklar arasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım oranlarının çok yüksek olması bu teknolojilerin onlar üzerindeki etkilerini önemli bir araştırma alanı haline getiriyor. Çok genel olarak bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla akranlara zorbalık edilmesi ve tacizi olarak tanımlanan siber zorbalık da bu bağlamda öne çıkan bir konu. Dünya genelinde önemli bir sorun olduğu görülen siber zorbalık bağlamında oluşan literatürü taramayı amaçlayan bu çalışma teknolojik aracın toplumun örgütlenme sürecinde ne gibi kapasiteler yarattığını, siber zorbalık vakalarında kullanıcıların kültürel geçmişlerini ve öznelerin etkileşimini tarihsel-toplumsal süreçlere bağlı olarak değerlendirilmektedir. Siber zorbalık genel olarak gençlere-çocuklara atfedilen çeşitli kişilik özellikleri, teknoloji kullanımının artması, cinsiyet, yaş gibi değişkenler üzerinden çalışılıyor. Çocuklar ve gençler arasında görülen bu şiddet biçimine dünya genelinde rastlanıyor olması siber zorbalığın toplumsal nedenleri olduğunu gösteriyor. Bu çalışma siber zorbalık bağlamında ortaya çıkan literatürü bu bireyselleştirilmiş bakış açısının ötesinde mevcut toplumsal yapıyla ilişkisi bağlamında değerlendirmenin önemine vurgu yapmayı amaçlıyor.

 

Keywords

Abstract

The extensive use of new communication technologies by youngsters leads us to think about their effects on them. Therefore cyberbullying is a capital issue which is defined generally as an act to harass, threaten, embarrass or target another person via digital devices. This study aims to examine the literature on the matter evaluating potentials of new media technologies and considering the framework of cultural history and interactivity of the subjects. Cyberbullying is often studied over variables such as personality differences among youngsters, increase in media use, sex and age. The prevalence of this international concept tells us that it has societal grounds. This study seeks to underline the importance of dealing with this problem in the concept of society rather than individual differences departing from the literature on this field of research.

Keywords