Çalışanların İşyerinde Zorbalığa Maruz Kalmaları Üzerine Bir Araştırma

Author :  

Year-Number: 2023-76
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-03 11:21:04.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 4804-4812
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşyerinde zorbalığın bedeli çok büyüktür, ancak bir buzdağına benzer şekilde, kapsamı, ölçeği ve sonuçları hafife alınma eğilimindedir. Literatürde işyerinde zorbalığın yaygınlığını değerlendirmenin çeşitli yolları önerilmiştir. Araştırmanın amacı, özel güvenlik sektöründe çalışanların işyeri zorbalığına karşı algılarını  incelemektir.  Bu araştırmanın anket soruları Aydın ve Özel (2009) tarafından Türkçe’ye kazandırılmak amacıyla çalışılan “İşyeri Zorbalığı Ölçeği” kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren Özel Güvenlik Sektörü çalışanlarından oluşan 663 kişiye uygulanmıştır. Verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır.  İşyerinde zorbalık ile sonraki kaygı ve depresyon arasında ampirik araştırmalarla gösterilen güçlü bir ilişki, zorbalığın ruh sağlığı sorunları için önemli bir faktör olduğunu düşündürmektedir. Araştırmanın sonucu işyerinde zorbalığa daha fazla maruz kaldığını algılayan çalışanların daha yüksek düzeyde psikolojik sıkıntı yaşadıklarını göstermektedir. Ayrıca, zararlı ve olumsuz işyeri davranışlarının meydana gelmesi de dahil olmak üzere,  katılımcılar tarafından zorbalık davranışının  sıklıkla tanımlanan bir davranış olduğu da görülmektedir.

Keywords

Abstract

 Workplace bullying costs enormous, but its scope, scale, and consequences tend to be underestimated like an iceberg. Various ways of assessing the prevalence of workplace bullying have been proposed in the literature. The aim of the research is to examine the perceptions of employees in the private security sector against workplace bullying. The survey questions of this research were prepared by using the "Workplace Bullying Scale", which was studied by Aydın and Özel (2009) in order to translate them into Turkish. The research has been applied to 663 people, consisting of Private Security Sector employees operating in Turkey. Data analysis was done with SPSS program. A strong empirical relationship between workplace bullying and subsequent anxiety and depression suggests that bullying is an important factor for mental health problems. The results of the study show that employees who perceive that they are more exposed to workplace bullying experience higher levels of psychological distress. It is also seen that bullying behavior is frequently described by participants, including the occurrence of harmful and negative workplace behaviors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics