K-W-L Stratejisinin Okuduğunu Anlamayı Geliştirmedeki Önemi

Author:

Year-Number: 2023-73
Number of pages: 3841-3848
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma becerisi, insan hayatının her alanında var olan ve var olmaya devam eden, ilkokul birinci sınıfta öğrenilmeye başlanan kişinin yaşamını rahat bir şekilde devam ettirmesi açısından yaşamı boyunca kullanması gerekli olan bir beceri olarak tanımlanabilmektedir. Bununla birlikte insan bilgiye ihtiyaç duyduğu zaman bu ihtiyacını gidermek, bilgiyi başkalarına aktarmak veya zamanını verimli bir şekilde değerlendirmek istediğinde okuma faaliyetini gerçekleştirebilirler. Okumanın anlamak için yapılması gerektiği birçok araştırmacı tarafından defalarca dile getirilmiş olup anlamanın gerçekleşmediği okumaların seslendirmeden öteye geçmeceyi ifade edilmiştir. Eğitimin hedeflenen amaçlara ve istenilen düzeye ulaşılabilmesi için öğrencilerin okuduğunu anlaması beklenmektedir. Okuduğunu anlayamayan ya da anlamakta sıkıntılar yaşayan öğrencilerin derslerinde başarılı olması ve gündelik hayatlarında rahat bir yaşam sürmeleri beklenmemektedir. Öğrencilerin derslerine giren öğretmenlerin çocukların bu becerileri geliştirecek etkinliklere süreç içerisinde yer vermesi önemlidir. Okuduğunu anlamayı, metnin içerisinde yer alan bilgileri okuyucunun kendi zihin süzgecinden geçirmesi sonucu yeni öğrenmelerin meydana gelme süreci olarak tanımlayabiliriz. Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek öğrencilerin daha verimli bir eğitim sürecinden geçmesini, bununla birlikte gündelik hayatta ve akademik anlamda daha başarılı kişiler olmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Okuduğunu anlama becerisini geliştirmek için birçok araştırma yapılmış olup araştırmacılar okuma öncesinde, okuma esnasında, okuma sonrasında ve okumanın tümünde kullanılabilecek çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Bu araştırmada okuma sürecinin tümünde kullanılabilen okuduğunu anlama stratejilerinden K-W-L Stratejisi incelenmiştir. Yapılan çalışma derleme araştırma olup ulaşılan sonuçların alana fayda sağlayacağı öngörülmektedir.

 

Keywords

Abstract

Reading skill can be defined as a skill that exists and continues to exist in all areas of human life, which is necessary to use throughout life in order to continue one's life comfortably, which is started to be learnt in the first grade of primary school. However, when people need information, they can perform reading activities when they want to meet this need, transfer the information to others or utilise their time efficiently. It has been repeatedly stated by many researchers that reading should be done in order to understand, and it has been stated that reading without understanding does not go beyond vocalisation. Students are expected to understand what they read in order to reach the targeted goals and the desired level of education. Students who cannot understand what they read or who have difficulties in understanding are not expected to be successful in their lessons and to live a comfortable life in their daily lives. It is important that teachers who teach students' lessons include activities that will improve these skills in the process. We can define reading comprehension as the process of new learning as a result of the reader's filtering the information in the text through his/her own mind. It is thought that developing reading comprehension skills will contribute to students to go through a more efficient education process and to be more successful people in daily life and academically. Many studies have been conducted to improve reading comprehension skills and researchers have developed various strategies that can be used before reading, during reading, after reading and in the whole reading process. In this study, K-W-L Strategy, one of the reading comprehension strategies that can be used in the whole reading process, was examined. The study is a review research and it is predicted that the results obtained will benefit the field.

 

Keywords