Dijital Çağda Uluslararası Yönetim: Zorluklar ve Fırsatlar

Author:

Year-Number: 2023-71
Number of pages: 3483-3486
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital çağ, işletmelerin küresel ölçekte faaliyet gösterme ve rekabet etme biçimlerinde önemli değişiklikler getirdi. İşletmeler ulusal sınırların ötesindeki müşteriler, ortaklar ve çalışanlarla bağlantı kurmak için dijital teknolojilere giderek daha fazla güvendiğinden, bu değişikliklerin uluslararası yönetim uygulamaları üzerinde özellikle önemli bir etkisi oldu. Bu makalede, uluslararası yöneticilerin dijital çağda karşılaştıkları çeşitli zorlukları ve fırsatları inceliyoruz. Uluslararası ticarette dijital teknolojilerin kullanımı, e-ticaretin küresel ticaret üzerindeki etkisi ve sosyal medyanın sınır ötesi ağlar oluşturmadaki rolü gibi konulardaki literatürü gözden geçiriyoruz. Ayrıca, bu gelişmelerin uluslararası yönetim uygulamaları üzerindeki etkilerini ve hızla değişen bu ortamda başarılı olmak için uluslararası yöneticilerin sahip olması gereken beceri ve yeterlilikleri tartışıyoruz. Genel olarak, bu makale, dijital çağda uluslararası yöneticilerin karşılaştığı zorluklara ve fırsatlara kapsamlı bir genel bakış sunmaktadır

 

Keywords

Abstract

The digital age has brought about significant changes in the way businesses operate and compete on a global scale. These changes have had a particularly significant impact on international management practices, as businesses increasingly rely on digital technologies to connect with customers, partners, and employees across national borders. In this article, we explore the various challenges and opportunities that international managers face in the digital age. We review the literature on topics such as the use of digital technologies in international business, the impact of e-commerce on global trade, and the role of social media in building cross-border networks. We also discuss the implications of these developments for international management practices and the skills and competencies that international managers need to possess in order to succeed in this rapidly changing landscape. Overall, this article provides a comprehensive overview of the challenges and opportunities facing international managers in the digital age.

 

Keywords