Okul Yöneticilerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimlerine İlişkin Görüşleri

Author:

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:40:47.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 3380-3390
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş Kazaları ve meslek hastalıkların önlenmesi için okullarda gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları önem taşımaktadır. Bu çalışmaların istenilen düzeyde gerçekleşebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği denetimleri de büyük önem arz etmektedir. Okullarda gerçekleştirilen bu denetimlerin daha profesyonel bir şekilde gerçekleşebilmesi için yapılan denetimlerinde belirli bir düzeyde yapılması ve gelişen teknolojik şartlar ayak uydurması gereklidir. Çalışmanın amacı okul yöneticilerinin yapılan denetimlere ilişkin görüşleri belirlenmesi ve denetimi daha işlevsel hala getirmektir. Çalışmanın örneklemini Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde görev yapan okul yöneticilerinden gönüllü katılımı esas alınarak seçilmiştir. Yapılan araştırmada görüşme formu ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşmaktadır.

Keywords

Abstract

Occupational health and safety studies carried out in schools are important for the prevention of occupational accidents and diseases. Occupational health and safety supervisions are also of great importance in order to carry out these studies at the required level. In order for these supervisions conducted in schools to be carried out in a more professional way, it is necessary to implement the supervisions at a certain level and to to catch up with ongoing technological advancements. The aim of the study is to determine the opinions of school principals on the supervision and to make the process more functional. The sample of the study was selected based on the voluntary participation of school principals working in the Akçakale sub-province of Şanlıurfa. The research consists of an interview form and semi-structured interview questions.

 

Keywords