Hamam Kültürü

Author :  

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:40:12.0
Language : Türkçe
Konu : Kültürel Miras ve Turizm
Number of pages: 3338-3347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yıkanma kültürü antik Roma dünyasında doğup Osmanlı ile birlikte Anadolu topraklarında yaygınlaşıp günümüze kadar ulaşan, temizlikle ilgili zorunlu durumları giderme, kişisel olarak yenilenme, arınma gibi bir ritüeli yerine getiren başlı başına bir kültürel miras olduğu ihtiva etmektedir. Su Türkler için büyük önem taşımakta ve dinlerinde de suyu kutsallaştırmışlar ve seçtikleri dinin temizliğe ve suya önem vermesinden dolayı hamam kültürüne ayrıca ilgi göstermişlerdir. Türklerde hamam kültürü mimari, edebiyatta ve güzel sanatlarda kendine yer bularak hamam yapısı minyatür örnekleri ile karşımıza çıkmıştır. Hamam kültürü günümüzde temizliğin, yıkanma faaliyetin ve dinin gereklerini yerine getirildiği alan olarak kabul görmüş, aynı zamanda tek başına yıkanmak haricinde yerel halkın sosyalleştiği, çeşitli egzersizlerle ve oyunlarla eğlence mekânı, sosyal faaliyetlerin yapıldığı yer olarak kabul görmektedir. Hamam söz konusu olduğunda bir takım alışılagelmiş geleneklerden söz etmek mümkündür. Geçmişten günümüze gelen gelin hamamı, sünnet hamamı, asker hamamı, ramazan hamamı gibi geleneklerle vakit geçirme, yeme-içme, buluşma, masaj, sohbet vb. sosyalleşme ortamlarının olduğu bir mekan olduğundan söz etmek mümkündür. Hamam kültürü ve yaşam biçimi olarak hamamın tarihsel gelişimi, bölümleri, hamama dair buluşmaları sadece kadınlara özgü değil erkeklerinde olduğu, kullanım amaçları gibi konularda bilgiler verilerek hamam kültürüyle alakalı, giyim-kuşam, yeme-içme ve sosyalleşme, soğuklamanın veya ısınmanın, hamamın sosyal yaşamdaki yeri gibi meseleler irdelenmiştir.

 

Keywords

Abstract

Bathing culture born in ancient Rome and become spread in Anatolia with Ottoman coming through today, necessary about cleaning, refreshing yourself, ritual of become purified those are explaining on its own is cultural heritage. Bath culture int Turks found its place in architecture, literature and fine arts, and we came across with miniature examples of bath structure. The bath culture has been accepted as area of body where cleaning, bathing activities and religious requirements are fulfilled today, and it is also accepted as a place where the local people socialize, a place of entertainment with various exercises and games, and a place where social activities are done, apart from bathing. When we are speaking about the Turkish bath, we are talking about some customary bath traditions. Spending time with traditions from the past to present day such as bride bath, circumcision bath, soldier bath, ramadan bath, therefore eating and drinking, meeting, massage, conversation, etc. we can talk about that it is a place where there are socialization environments. Researching some issues such as the historical development of the bath as a bath culture and life style, sections about the meeting about the bath culture, not just for women, but also for men, by giving information on topics such as usage purposes, clothing, eating-drinking and socialization, chilling or warming up, the place of the bath in social life. 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics