Okul Öncesi Eğitiminin Önemi Ve Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme

Author:

Year-Number: 2023-70
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-01 00:39:57.0
Language : Türkçe
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 3319-3326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul öncesi eğitim; çocukların temel eğitime hazırlanmasını sağlayan, aile ve çevrenin verdiği imkanlara destek veren, çocuğun doğuştan ve çevreden aldığı eşit olmayan şartları temel eğitimden önce ortadan kaldıran  bir aşamasıdır.Devletlerin gelişmesinde  eğitim çok önemli bir konuyu oluşturur. Bir ülkede ekonomik ve toplumsal açısından ilerleme bekleniyorsa önce eğitim konusuna değer vermek gerekir. Okul öncesi eğitim ise eğitim aşamalarının en önemli bölümünü oluşturur.. Okul öncesi eğitim çocukların gelişme özelliğine  uygun olarak yapılmalıdır. Bunun yanında uygun bir eğitim sistemi ve bu eğitim sistemine uygun sağlıklı bir çevre ile çocuğun gelişimi sağlamalıdır. Eğitimde, sistemle birlikte çevre şartlarının da önemi ve katkısı büyüktür. Çocuklara hizmet amacı ile oluşturulacak çevre, onların her alanda gelişmesine uygun olmalıdır. Bu çalışmada; okul öncesi eğitim için uygun yaşın ne olduğu, okul öncesi eğitimin çocuğa sağladığı faydanın neler olduğu,okul öncesi eğitimde kazanılan davranış şekillerinin çocuğun tüm yaşamı boyunca devam etmesi ve sonraki yaşamında  öğrenme beceri ve gelecek yaşlardaki başarısına müspet katkısı olması,  çocuğun sosyal ve duygusal gelişimesine destek olması amacıyla okul öncesi eğitimi her çocuğun almasının önemi ve faydaları ifade edilmektedir.

Keywords

Abstract

Pre-school education; It is a stage that ensures the preparation of children for basic education, supports the opportunities provided by the family and the environment, and eliminates the unequal conditions that the child receives from birth and environment before basic education. Education constitutes a very important issue in the development of states. If economic and social progress is expected in a country, it is necessary to value education first. Pre-school education is the most important part of the education stages. Pre-school education should be carried out in accordance with the developmental characteristics of children. In addition, a suitable education system and a healthy environment suitable for this education system should ensure the development of the child. In education, the importance and contribution of environmental conditions is great along with the system. The environment to be created for the purpose of serving children should be suitable for their development in all areas.  In this study; What is the appropriate age for pre-school education, what are the benefits of pre-school education for the child, the behavior patterns gained in pre-school education continue throughout the child's life and contribute positively to the learning skills and success in the next life, to support the social and emotional development of the child For this purpose, the importance and benefits of every child receiving pre-school education are expressed.

Keywords