Rekabetin Fiyat Tespiti Suretiyle Kısıtlanması:Aral Kararı Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-27 20:18:51.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 3549-3556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmamızda rekabet kurulu kararlarından  '' Aral kararını '' ele aldık.  Aral'ın bilgisayar ve konsol oyunlarının Türkiye'deki tek yetkili satıcısı konumunda olduğu, nihai satış noktalarına yönelik yeniden satış fiyatının belirlenmesi uygulaması içerisinde olduğu, söz konusu oyunların farklı platformlarda satışının yaygınlaşmasıyla fiyatlarda meydana gelen düşüşleri Aral'ın ana oyun dağıtıcılarıyla yaptığı anlaşma ile engellediği iddia edilmiştir. Biz çalışmamızda Aral ile ana oyun dağıtıcıları arasındaki anlaşmanın niteliğini söz konusu karar çerçevesinde ifade ettik. Rekabet kavramını açıklayıp, rekabetin kısıtlanma amacını ve rekabeti sınırlayıcı örneklerini açıkladık. Mezkur kararda olayı, tarafları, kapsamlı kurul kararının belli belgelerinin değerlendirmesini, karşı oy gerekçesi ile birlikte sonucu ortaya koyduk.

 

Keywords

Abstract

In our study, we discussed the "Aral decision" from the decisions of the competition board. It has been claimed that Aral is the only authorized reseller of computer and console games in Turkey, is in the practice of determining the resale price for the final sales points, and has prevented the price reductions caused by the widespread sale of these games on different platforms by Aral's agreement with the leading game distributors. In our study, we expressed the nature of the contract between Aral and the leading game distributors within the framework of this decision. We explained the concept of competition, the purpose of restricting competition, and examples of limiting competition. In the aforementioned decision, we have revealed the event, the parties, the evaluation of certain documents of the comprehensive board decision, and the result together with the justification for the vote against.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics