Covid-19 Korkusunun Hastane Destek Personellerinde Depresyon Anksiyete Stres Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Author :  

Year-Number: 2023-71
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-27 20:18:49.0
Language : Türkçe
Konu : Sağlık Yönetimi
Number of pages: 3399-3416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1 Aralık 2019 tarihinde Çin’de ilk vakanın görüldüğünün açıklanmasının ardından, Covid-19, 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, Pandemik bir hastalık olarak ilan edilmiştir. Pandeminin başlangıcında, Covid-19 enfeksiyonunun psikolojik etkileri hakkında çok az şey bilinirken, pandeminin ilerleyen dönemlerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda daha çok doktor, hemşire, diş hekimi gibi sağlık meslek gruplarının Covid-19 korkusu ve Depresyon, Anksiyete, Stres düzeyleri incelenmiştir.

Bizim çalışmamızda ise, pandemi döneminde aktif olarak hizmet veren ve İstanbul’un en yoğun hastanelerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde çalışan destek personellerinin Covid-19 korkusu ve Depresyon, Stres ve Anksiyete düzeyleri incelenmiştir. Nicel veri toplama yönteminin tercih edildiği bu çalışmaya 305 destek personeli gönüllü olarak katılım sağlamış, soruların tamamını dolduran 302 çalışanın verileri analize dahil edilmiştir.

Temizlik personellerinin Covid-19 korkusu, diğer destek personellerine göre daha yüksektir. Tüm destek personellerinin depresyon puanları arasında fark belirlenemezken anksiyete ve stres puan ortalamalarında anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Temizlik personelleri ve hasta karşılama personellerinin anksiyete ve stres puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Covid-19 korkusu puanı ailesi ile yaşayan destek personellerinde yalnız yaşayan destek personellerine göre daha yüksek düzeyde olduğu ve istatistiksel olarak da anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Hesaplanan etki büyüklüğü (η2=0,065) bu farkın orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Pandemi servisi ve pandemi yoğun bakımda çalışan destek personelleri ile pandemi dışı birimlerde çalışan destek personelleri arasında depresyon puan ortalamalarında anlamlı farklılık olduğu görülmüştür(p<0,05). Hesaplanan etki büyüklüğü (η2=0,016) bu farkın düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Pandemi servisi ve pandemi yoğun bakımda çalışan destek personellerinin anksiyete ve stres puan ortalamaları ile pandemi dışı birimlerde çalışan personellerin anksiyete ve stres puan ortalamaları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).

 

Keywords

Abstract

Following the announcement of the first case in China on December 1, 2019, Covid-19 was declared a Pandemic disease by the World Health Organization (WHO) on March 11, 2020. While little was known about the psychological effects of Covid-19 infection at the beginning of the pandemic, many studies have been conducted later in the pandemic. In these studies, the fear of Covid-19 and Depression, Anxiety and Stress levels was examined among of health professional groups such as doctors, nurses and dentists.

In our study, Covid-19 fear and Depression, Stress and Anxiety levels of support personnel were examined that working at Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital, which is one of the busiest hospitals in Istanbul and actively serving during the pandemic period. Quantitative data collection method was preferred in this study. 305 support personnel participated voluntarily to the study and 302 personnel who completed all survey questions were included the analysis.

According to findings cleaning staff have a higher fear of Covid-19 than other support staff. While no difference could be determined between depression scores of all support personnel, it was determined that there was a significant difference in anxiety and stress mean scores. A significant difference was found between the anxiety and stress score averages of the cleaning staff and patient reception staff. There was a statistically significant difference on Covid-19 fear score which was higher in support personnel living with their family than in support personnel living alone. The calculated effect size (η2=0.065) shows that this difference is moderate. Moreover, there is a significant difference in the mean depression score between support personnel working in pandemic service and pandemic intensive care and support personnel working in non-pandemic units (p<0 Dec 05). The calculated effect size (η2=0.016) shows that this difference is at a low level. It was observed that there was a significant difference between the anxiety and stress mean scores of the support staff working in the pandemic service and the pandemic intensive care unit, and the anxiety and stress mean scores of the staff working in the non-pandemic units (p<0.05).

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics