Yaşlı Bakım: Modern Teknolojiler

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:42:39.0
Language : Turkish
Konu : Computer and Technology
Number of pages: 3086-3093
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tıp alanındaki gelişmeler, yaşam kalitesini yükseltmekte ve yaşam süresini uzatmaktadır. Yaşlıların ciddi şekilde yaşlanmasının yanı sıra, gençlerin yaşlılara bakacak zamanlarının olmaması da yaşlıların hastanelere ve bakım evlerine bağımlı olmasının temel nedenidir. Tüm dünyada, özellikle Avrupa, Japonya ve Çin gibi büyüyen ekonomilerde, yaşlanan nüfusun yüzdesinde benzeri görülmemiş bir artış vardır. Bu hızlı yaşlanan nüfus, bu büyüyen ekonomiler için sosyal, ekonomik ve sağlık sonuçlarını doğrudan etkileyecektir. Özellikle sağlık hizmetlerinde yaşlı ve geriatrik hastalarda kronik hastalıklar göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

COVID-19 pandemisinin bir sonucu olarak verilen yerinde barınma emirleri, yaşlıların ve savunmasız bireylerin sosyal dışlanma ve yalnızlığını vurgulamıştır. Birçoğu sonuç olarak ciddi sağlık komplikasyonları geliştirmiştir. Covid-19 salgını, özellikle yaşlanan nüfus söz konusu olduğunda, uzaktan yapay zeka (AI) çözümlerine olan ihtiyacı her zamankinden daha fazla kullanılır hale getirmiştir. Dolayısıyla, sağlık hizmeti sağlayıcıları, bakım yollarının belirli kısımlarını yapay zeka (AI) tabanlı otomasyonla çözüm bulmaya çalışıyor.

Kronik hastalığı olan bireylerin (yaşlılar ve engelliler dahil) sayısındaki önemli artış, sağlık sistemleri için yeni modelleri zorunlu hale getirmiştir. Hastaneler, bakım evleri ve uzun süreli sağlık merkezleri gibi geleneksel sağlık kurumlarına daha az bağımlı yeni modeller geliştirilmiştir. Akıllı sağlık sistemi, özellikle yapay zeka (AI) ve makine öğrenimi (ML) olmak üzere modern teknolojilerdeki büyük gelişmelere giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Keywords

Abstract

Advances in medicine increase the quality of life and prolong life expectancy. In addition to the severe aging of the elderly, the lack of time for young people to care for the elderly is also the main reason why the elderly are dependent on hospitals and nursing homes. All over the world, there is an unprecedented increase in the percentage of the aging population, especially in growing economies such as Europe, Japan and China. This rapidly aging population will directly impact social, economic and health outcomes for these growing economies. Especially in health services, it needs to be restructured by considering chronic diseases in elderly and geriatric patients.

Housing-in-place orders issued as a result of the COVID-19 pandemic have highlighted the social exclusion and loneliness of the elderly and vulnerable individuals. Many have developed serious health complications as a result. The Covid-19 pandemic has made the need for remote artificial intelligence (AI) solutions more relevant than ever before, especially when it comes to the aging population. So, healthcare providers are trying to find solutions to specific parts of their care pathways with artificial intelligence (AI)-based automation.

The significant increase in the number of individuals (including the elderly and disabled) with chronic diseases has made new models for health systems imperative. New models have been developed that are less dependent on traditional health institutions such as hospitals, nursing homes and long-term health centers. There is an increasing need for advances in modern technologies, especially the smart healthcare system, especially artificial intelligence (AI) and machine learning (ML).

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics