Covid-19 Pandemi Döneminin Hava Yolu Kargosuna Etkisi: Turkish Cargo Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:41:26.0
Language : Türkçe
Konu : Sivil Havacılık
Number of pages: 3158-3164
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hava taşımalığında her dönemde farklı bir kriz yaşanmıştır. Bazen bu krizler siyasi, bazen ekonomik sebeplerden kaynaklı krizler olduğu görülmüştür. SARS virüsü gibi bölgesel çapta sağlık açısından etkileyen krizler de yaşanmıştır. Fakat, Covid-19 Pandemisi gibi küresel çapta havacılık sektörünü etkileyen bir kriz görülmemiştir. Yolcu seferleri gerçekleştiren hava yollarını zor duruma sokan ve hatta piyasan silinmelerine sebep olacak kadar önemli bir etki yaratmıştır. Bu dönemde kargo firmalarının taleplerinde artış olduğu ve bu paralelde gelir ve pazar paylarının da artış olduğu görülmüştür. Bunun en büyük sebebi e-ticaret ve medikal ürünlerin taşınması olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmada Turkish Cargo pandemi öncesi ve pandemi dönemi (2019-2021) olarak incelenmiştir. Yapılan bu araştırmada Turkish Cargo pandemi dönemi öncesindeki büyümesini pandemi döneminde katlayarak arttırmıştır. Pandemi sonra dönemde de farklı stratejiler ve iş birlikleriyle arttıracağı tahmin edilmektedir.

 

Keywords

Abstract

Air transport has experienced a different crisis in every period. Sometimes these crises are caused by political, sometimes economic reasons. There have also been regional health monitoring crises, such as the SARS virus. However, monitoring the global protective industry, such as the Covid-19 Pandemic, has not seen a crisis. Air lengths operating passenger flights have had such a significant effect that they put them in a difficult situation and even caused the market to be wiped out. It is the place where cargo companies have series in their demands in this period, and in parallel with this, there is also the scene in revenue and market shares. The biggest organization of this is e-commerce and medical obligations. Turkish Cargo will see this work as pre-pandemic and pandemic period (2019-2021). This study has multiplied the transitions before the pandemic period of Turkish Cargo during the pandemic period. It is estimated that it will be increased with different strategies and collaborations in the post-pandemic period.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics