Bankacılık Krizleri, Sorunlu Krediler ve Kredi Garanti Fonu Uygulamasında Bir Analiz

Author:

Year-Number: 2023-68
Number of pages: 2781-2791
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde 24 Ocak 1980 dönemine kadar İthal İkameci Sanayileşme Politikası İzlenmiştir. Bu kararlarla birlikte; ülkemiz Ekonomi politikalarının libarelleşmesi ve dışa açılma politikalarının uygulamaya geçmesi üzerine, finans sektörünün üç temel ayağından (Bankacılık, sigortacılık, menkul kıymetler) biri olan bankacılık sektöründeki Temel kuralların eksikliği ve uygulamalardaki bir takım yanlışlıkların da etkisiyle 1990 lı yıllardan itibaren Bankacılık Krizleri görülmeye başlamıştır. Buna ek olarak bankaların görevleri gereği topladıkları (kuruluşunda mevduat toplama yetkisi olan bankalar) mevduatları kredi olarak vermesi kapsamında ekonomik krizlerin de etkisiyle verilen kredilerin dönüşlerinde ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Bu süreçte Asimetrik bilgi eksikliğinin olması, bankaların finansal tablolarında, aktif kalitesinde ve likitide oranlarındaki olumsuzlukların ortaya çıkmasıyla bankacılık krizleri ve buna bağlı olarak batık kredilerin (Sorunlu krediler) ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sorunlara bir ölçüde olumlu katkıda bulunan “Kredi Garanti Fonu” (KGF) sorunların azaltılmasında önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştır. Bu çalışmada bankacılık krizleri ve bunların batık kredilere nasıl sebep olduğu, bu etkilerin bankacılık sitemine nasıl yansıdığı ve sorunlu kredilere bir ölçüde çözüm olabilecek olan Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamaları incelenecektir.

 

Keywords

Abstract

The Import Substitution Industrialization Policy was followed until the period of January 24, 1980. Along with these decisions; upon the liberalization of our country's economic policies and the implementation of the policies of opening up, the Banking Crises since the 1990s, with the effect of the lack of basic rules in the banking sector, which is one of the three main pillars of the finance sector (Banking, insurance, securities) and some mistakes in practices. In addition, serious crises have been experienced in the return of the loans given by the effect of the economic crisis, within the scope of the banks giving the deposits they collect as a loan due to their duties (the banks that have the authority to collect deposits in their establishment). With the emergence of negativities, banking crises and accordingly bad loans (NPL) have emerged. "Credit Guarantee Fund" (KGF), which contributes positively to these problems to a certain extent, is an important practice in reducing these problems. In this study, banking crises and how they cause bad loans, how these effects are reflected on the banking system, and Credit Guarantee Fund (KGF) applications, which can be a solution to bad loans to some extent, will be examined

 

Keywords