İlahi Dinleri Temsil Eden Kurumlar Üzerinden Yeni Medya Kullanım Biçimleri

Author:

Year-Number: 2023-68
Number of pages: 2898-2904
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 İletişim, sosyal bir varlık olan insanın doğumuyla başlar. Bu doğal süreç hayat boyu devam eder. Din ise insanlık tarihi boyunca var olan temel değer ve olgulardan biridir. Günümüzün en belirgin özelliklerinden birisi de teknolojik gelişmelerdir. Bu gelişmeler ve enformasyon hayatın vazgeçilmezleri arasına girmiştir. Yeni iletişim ve medya teknolojilerindeki gelişmeler, dinler için yeni fırsatlar ve riskler meydana getirmiştir. Bu gelişmelerin ticari, kültürel, sosyolojik ve politik sonuçları olduğu gibi dinlerle ilgili sonuçları da olacaktır. 'Global köy' olan dünyamız yeni iletişim biçimleriyle tanışmakta böylece hayatımızı etkilemektedir. Din aşkın varlıkla insan arasındaki iletişimdir.  

Sosyal medyayı da içine alan yeni medya da din artık dijitalleşmeye başlamıştır. Birey için yeni sosyalleşme ortamları sunan dinlere ait web'ler, istenilen bilgiye doğru ve hızlı bir şekilde ulaşabilmeyi amaç edinmiştir.

İlahi dinlere ait; www.diyanet.gov.tr

                           www.varican.va

                          www.chabad.org web siteleri belirlediğimiz zaman periyodunda 1 tıkla ulaşılabilecek şekilde içerik analiziyle incelenmiştir.

Önemli bir arabirim olan web'ide içine alan yeni medya, kurumlar için enformasyon ağının dünyanın her yerine kolayca ulaşmasını sağlamış, dinlerin iletişim politikalarını ve hedef kitlelere ulaşma yöntemlerini de derinden etkilemiştir.

Kurumların kültürel, ekonomik ve hukuki yapıları, yeni medya kullanım biçimlerini, yeni medyayı kullanarak verdikleri hizmetlerin türlerini, yapısını ve söylemlerini farklılaştırmaktadır.

 

Keywords

Abstract

Communication starts with in the birth of a social being called human. This natural process continues throughout the life, and the religion is one of the natural and main phenomenons. One of the most prominent developments of our day is technological innovations. This informatic evolution has taken its place among necessities of human life. The improvement in new media and communication has brought various advantages and threats to religions. These innovations will make different impacts on divine religions just as their social, political and cultural consequences. As a ‘’global village’’ our world is in the period of meeting new ways of communication and effecting our lives in every aspect. The religion is the communicative relationship between human and the higher being.

Along with the presence of social media, the religions have started becoming digital. Religious websites that offer new pathway of socializing for individuals has taken the responsibility of providing accurate information to people. The following websites:

            www.diyanet.gov.tr ,

            www.vatican.va,

            www.chabad.org, are within reach in a 1 minutes timetable.

A crucial interface, new media which also contains websites has helped the information to be accessible all around the world, and effected communication policies of religions with their ways of getting in touch with new people.

The cultural, economic, jural and economic structures diversifies the services, types, structures and speeches that is offered by new media.

 

Keywords