İç Kontrol Sisteminin Bağımsız Denetim Açısından Önemi: Akaryakıt İşletmesinde Bir Uygulama

Author:

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-28 22:44:14.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 2677-2689
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada incelenen akaryakıt şirketinin bulunduğu akaryakıt sektörü, hem dünyada hem de Türkiye’de kamuya vergi geliri sağlamakta, istihdam alanı yaratmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Bu bakımdan en önemli sektörlerden biridir. Bu yüzden sektöre ilişkin yapılacak bilimsel araştırmalar da büyük öneme sahiptir. Bunun yanında hile riski de yüksek olan akaryakıt sektörü için yeterli düzeyde çalışma mevcut değildir.

Bu çalışma işletmelerin bağımsız denetiminde iç kontrol sisteminin önemini değerlendirerek açıklamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, Türkiye’de akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin organizasyon yapıları ve iç kontrol sistemleri incelenmektedir. Özellikle uygulama bölümünde akaryakıt sektöründe 2021 yılında bağımsız denetime tabi olmuş EPDK’dan lisanslı bir şirketin; bağımsız denetim öncesi ve sonrası oluşturulan iç kontrol sisteminin, diğer etkilerle birlikte, şirketin finansal tablo ve rasyoları üzerindeki olası etkileri Altman'ın Z-Skor modeli yöntemiyle inceleme konusu edilmektedir.

 

Keywords

Abstract

The fuel sector, which is the fuel company examined in this study, is providing tax revenue to the public, creating employment and contributing to the country's economy, both in the world and in Turkey. It is one of the most important sectors in this regard. Therefore, scientific research on the industry is also of great importance. In addition, there is not enough work available for the fuel industry, which is at high risk of cheating.

This study aims to evaluate and explain the importance of the internal control system in the independent audit of enterprises. Therefore, in this study, the organizational structures and internal control systems of the companies operating in the fuel sector in Türkiye is examined. A company licensed by EPDK, which has been subject to independent auditing in the fuel sector in 2021, especially in the application section; The probable positive effects of the internal control system, among other affects, created before and after the independent audit on the company's financial statements and ratios is investigated using Altman's Z-Score model

 

Keywords