Psikolojik Danışmanlıkta Beceri Eğitimi Üzerine Bir Derleme

Author :  

Year-Number: 2023-69
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 19:41:04.0
Language : Türkçe
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 2931-2940
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bireylerin stresli yaşam koşulları, gelecek kaygıları, kayıpları, kişilerarası ilişki problemleri, ruhsal çöküş ve kriz durumları ya da kendini daha iyi tanıma arzuları zaman zaman onları yardım almaya sevk etmektedir. Bu noktada psikolojik danışmanlığın koruyucu, önleyici ve geliştirici rolü önemli ölçüde devreye girmektedir.  Gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen psikolojik danışma hizmetleri bireylere kendini tanıma ve öz-farkındalık geliştirme; bireysel, sosyal ya da akademik problemleriyle baş etme mekanizmaları kazandırma ve genel anlamda psikolojik sağlamlığı artırma fırsatı sunmaktadır. Bireylerin maksimum düzeyde potansiyellerini kazanmalarına yardımcı olmak ise etkili bir danışma süreci gerektirmektedir. Bu sebeple danışmanların profesyonel anlamda birtakım bilgi ve becerilere sahip olması beklenmektedir. Teorik bilginin yanı sıra öğrenilenin gerçek yaşama entegre edilmesi anlamında uygulama çalışmalarına ağırlık veren mikro öğretim programları kapsamında literatürde “yardım becerileri” ya da “mikro beceri” olarak nitelendirilen bu becerilere yönelik çeşitli sınıflandırmalar yapıldığı ve becerilerin danışman adaylarına kazandırılması sürecine ilişkin birçok eğitim programı geliştirildiği görülmektedir. Özellikle ilişki kurma esasına dayanan psikolojik danışmanlık bu açıdan kaliteli ve etkili bir eğitim programının zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada psikolojik danışmanlık eğitimi, danışmanlık becerileri ve sınıflandırılması, beceri eğitimi programları başlıkları altında bir derleme yapılmıştır.

 

Keywords

Abstract

Stressful living conditions, future anxieties, losses, interpersonal relationships, mental breakdown and crisis situations, or the desire to know themselves better sometimes lead them to seek help. At this point, the protective, preventive and improving role of psychological counseling comes into play. Psychological counseling services carried out on a voluntary basis provide individuals with self-knowledge and self-awareness development; It provides the opportunity to gain coping mechanisms with individual, social or academic problems and to increase psychological resilience in general. Helping individuals achieve their maximum potential requires an effective consultation process. For this reason, consultants are expected to have some professional knowledge and skills. In addition to theoretical knowledge, it is seen that various classifications are made for these skills, which are described as "help skills" or "micro skills" in the literature, within the scope of micro-teaching programs that focus on practical studies in terms of integrating what has been learned into real life, and many training programs have been developed for the process of gaining these skills to counselor candidates. In particular, psychological counseling based on relationship building brings the necessity of a quality and effective training program in this respect. Therefore, in this study, a compilation was made under the titles of psychological counseling education, counseling skills and classification, and skill training programs.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics