Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygıları ile Ebeveynlerinin Matematik Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-67
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-28 22:41:44.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 2647-2658
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin ve ebeveynlerinin matematik konusunda yaşamış oldukları kaygı arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Tarama yöntemi ile yapılan bu araştırma 2021-2022 ilkbahar döneminde, Antalya ilinin Alanya ilçesinde bir ortaokulda okuyan 263 öğrenci ve bu öğrencilerin 263 ebeveyni ile gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile toplanan veriler SPSS 20 ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin ve ebeveynlerin matematik ile ilgili kaygıları orta düzeyde çıkmıştır. Öğrencilerin matematik kaygısı cinsiyetlerine ve okudukları sınıf açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Ebeveynlerin matematik kaygısı anne ve babaların eğitim durumları açısından anlamlı farklılık göstermezken; anne ve babaların kaygıları arasında ise anlamlı farklılık bulunmuştur. Ayrıca çalışmada çocukların ve ebeveynlerin matematik kaygısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

 

Keywords

Abstract

This study was conducted to determine the relationship between secondary school students and their parents' math anxiety. This research, which was carried out by scanning method, was carried out with 263 students studying in a secondary school in Alanya district of Antalya province and 263 parents of these students in the spring term of 2021-2022. The data collected by convenience sampling method were analyzed with SPSS 20. As a result of the analyzes, the students' and parents' anxiety about mathematics was found to be moderate. Mathematics anxiety of students differed significantly in terms of gender and grade. While the math anxiety of the parents did not differ significantly in terms of the educational status of the parents; A significant difference was found between the anxiety of the parents. In addition, a significant relationship was found between children's and parents' math anxiety in the study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics