Hasta Bina Sendromunun İşin Güvenliği, Verimi ve İş Görenlerin Sağlığı Üzerine Etkileri

Author:

Year-Number: 2022-66
Number of pages: 2485-2491
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde birbirinden farklı alanlarda görev yapan birçok çalışan, genellikle çalışma sürelerini kapalı ortamlarda geçirmektedir. İş görenler kapalı çalışma ortamlarında geçen bu zaman dilimini genellikle başka bireyler ile de paylaşmaktadır. Bu paylaşımla oluşan durum, çalışma ortamındaki havayı kirletmektedir. Ayrıca doğru seçilmemiş bir binada, bir çalışma ortamı dizayn edilmesi de iç ortamların kirlenmesine katkı sunmaktadır. Bu ve bu gibi faktörlerin etkilediği çalışma mekanları, içinde bulundukça ve zaman geçirdikçe iş göreni hasta eden ortamlara dönüştürmektedir. Bu dönüşüm ortam sıcaklığına ve nemine bağlı gelişen rahatsızlıklara; yanlış ve/veya eksik havalandırmadan kaynaklı rahatsızlıklara, mikroorganizmalardan, alerjenlerden ve uçucu organik bileşiklerden kaynaklı rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. İş yerlerindeki bu kirlilik, çalışma mekanlarında iş görenlerin verimli çalışmasını engel olan Hasta Bina Sendromuna da (HBS) sebep olmaktadır. İş ortamında çalışma esnasında iş görenlerin kapalı ortam hava kirleticilerine uzun süre maruz kalması sorunu, zamanla bireyde performans düşüklüğüne, işten uzaklaşmaya ve işe devamsızlığa sebebiyet vermektedir. Hasta bir binada çalışan iş görende yoğunluk hissiyatı, alerjen rahatsızlıklar, stres, motivasyon kaybı, duygusal istikrarsızlık gibi fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bu çalışma, iş ortamında hasta bina sendromuna neden olan faktörleri inceleyerek, hasta bina sendromundan kaynaklı rahatsızlıkların en aza indirilmesine ve iş görene konforlu bir çalışma ortamını sağlanmasına yönelik çözüm yollarını ve önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Today, many workers working in different fields generally spend their working time indoors. Workers generally share this period spent in closed working environments with other individuals. This sharing pollutes the shared air in the working environment. In addition, designing a study room in a building that is not selected correctly will contribute to the pollution of the indoor environment. Internal working areas affected by such factors turn into environments that make employees sick. This transformation causes discomfort due to ambient temperature and humidity. In addition, this transformation causes inconvenience caused by wrong and/or incomplete ventilation, causes discomfort caused by microorganisms, discomfort caused by allergens, and discomfort caused by volatile organic compounds. This pollution in the workplace also causes Sick Building Syndrome (SBS), which prevents employees from working efficiently in the workplace. In the work environment, as a result of long-term exposure of employees to indoor air pollutants, low performance, alienation from work, and absenteeism are observed in the individual over time. A worker working in sick building experiences physical and psychological disturbances such as a feeling of intensity, allergen disturbances, stress, loss of motivation, and emotional instability. This study examined the factors that cause sick building syndrome in the work environment. In addition, this study aims to provide solutions for minimizing the discomfort caused by sick building syndrome and providing a comfortable working environment for the individual.

Keywords