66-67-68 Aylık, 69-70-71 Aylık ve 72 Ay ve üstü Çocukların Okula Kayıt Yaşının Okuma-Yazma Öğrenmesi Üzerindeki Etkisi

Author:

Year-Number: 2022-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-03 01:47:24.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 2598-2608
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma; 66-67-68 Aylık, 69-70-71 Aylık ve 72 Ay ve üstü çocukların okula kayıt yaşının okuma-yazma öğrenmesi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte öğrenci gruplarının ilk okuma yazma öğretimine ilişkin düzeylerinin yaş, cinsiyet, okul öncesi eğitim alıp almadığına göre önemli bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın evreni 2021–2022 akademik yılında 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi1.sınıfta öğrenim gören 46 öğrenci seçilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde betimsel yöntemden yararlanılmıştır. 66-67-68 Aylık, 69-70-71 Aylık ve 72 Ay ve üstü Çocukların Okula Kayıt Yaşının Okuma-Yazma Öğrenmesi Üzerindeki Etkisinin yaş, cinsiyet, okul öncesi eğitim alıp almadığına göre farklılaşma göstermektedir.

Keywords

Abstract

This research; is aimed to examine the effect of school enrollment age age of 66-67-68 Months, 69-70-71 Monthsand 72 Months and above children on literacy learning. Additionally, whetker there is a significant differance in the levels of students groups regarding the first literacy teaching, according to their age, gender and if they have received pre-school educition or not has been examined. The universe of the resaarch consists of 1st grade students studying in the 2021-2022 academic year. 46 Students studying in the first grade have been chosen as the sample of the search. The Effect of Enrollment Age of 66-67-68 Months, 69-70-71 Months, and 72 Months and Over Children's Enrollment Age on Literacy Learning differs according to age, gender, and whether they have received pre-school education or not.

 

Keywords