1996-2019 Yılları Arasında Ülkemizde Yazılmış Derleme Piyano Kitapları

Author:

Year-Number: 2022-66
Number of pages: 2430-2435
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Meslek edinme, genel olarak Lisans seviyesinde alınan eğitim ile gerçekleşmektedir. Bazı meslekler var ki eğitimine insan hayatını erken dönemlerinde de başlanabilir. Enstrüman öğrenimi bu anlamda örnek olarak gösterilebilir. Piyano öğrenmek her yaştan insan için mümkün olabilir. Piyanonun akademik öğrenimine küçük yaşta başlamak bu alanda ileride kariyer yapmanın yolunu açmaktadır. Piyanoda belirli bir repertuarı bitirmiş olmak önemlidir. Repertuar, piyano edebiyatının tüm dönemlerini kapsar nitelikte olmalıdır. Başlangıç piyano repertuarına hakim olmak, Lisans seviyesindeki eserleri çalabilmek için alt yapı oluşturmuş olmak anlamına gelmektedir. Meslek olarak seçildiğinde de her yaştan ve her seviyeden öğrenciye eğitim verebilecek bir piyano eğitimcisi olmalıdır. Bu doğrultuda eğitimci temel eserleri öğretirken hangilerini seçeceğinin kararını öğrencinin öğrenme hızı ve gelişimine göre seçmektedir. Belirli bir müfredata sadık kalınarak sınıf seviyeleri oluşturulmuş repertuarlar piyano öğrenmek isteyen yetenekli bireylere aktarılmaktadır. Yetenekli öğrenciler küçük yaş itibariyle konservatuarlarda eğitim almaktadır. Müfredatlarda her kitap ayrı ayrı yazılmıştır. 1996 yılı itibariyle Türkiye’de bu repertuarları içeren derleme kitaplar yazılmaya başlanmıştır. Derleme kitaplar yıllar içerisinde artmış, akademisyen ve öğretmenlerden oluşan yazarlar aynı ya da farklı eserleri kitaplarına almışlardır. Bu çalışmada bu kitaplara dair içerik bilgisi paylaşılmıştır. Müfredatta birçok kitap eğitimde kullanılmak üzere kullanılırken tek bir kaynakta bu eserlerin toplanması hem eğitimciler hem de öğrenciler açısından daha işlevsel olabilir. Hangi kitap ya da kitapların öğrencilerine uygun olduğunu seçmek için bu makalenin bir yol gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Keywords

Abstract

Occupational acquisition generally takes place with the education received at the undergraduate level. There are some professions that can be started in the early stages of human life. Instrument learning can be shown as an example in this sense. Learning the piano is possible for people of all ages. Starting the academic learning of the piano at a young age paves the way for a future career in this field. It is important to have finished a certain repertoire on the piano. The repertoire should cover all periods of piano literature. Mastering the beginner piano repertoire means having the infrastructure to play Bachelor level pieces. When chosen as a profession, there must be a piano educator who can teach students of all ages and levels. In this direction, the educator chooses which ones to choose while teaching the basic pieces according to the student's learning speed and development. Repertoires of which grade levels have been created by adhering to a certain curriculum are transferred to talented individuals who want to learn piano. Talented students are educated in conservatories from a young age. Each book in the curriculum is written separately. As of 1983,collected books containing these repertoires began to be written in Turkey. Collected books have increased over the years, and authors consisting of academicians and teachers have included the same or different pieces in their books. In this study, content information about these books was shared. While many books are used in the curriculum to be used in education, collecting these pieces in a single source may be more functional for both educators and students. It is thought that this article will be a guide to choose which book or books are suitable for their students.

Keywords