Eğitim Yönetimde Etik ve Etik Liderlik

Author:

Year-Number: 2022-66
Number of pages: 2333-2342
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim ve öğretim yönetiminde uyum sağlayıcı ve birleştirici bir niteliğe sahip olan “etik” kavramı; İlkeleri içinde "pozitif", ilkeleri dışında "negatif" parametreleri tanımlar. Diğer bir deyişle; Öğretim ve yönetim aşamalarında uygulanan etik dışı tutum ve davranış, öğretmenler ve öğrenciler için olumsuz sonuçlar oluşturmaktadır. Etik ilkeler ise hem toplumlar arasında hem de bireyler arasında farklılık gösteren özelliklere sahiptir. Yapılan bu çalışmada eğitim yönetimi etiği ve eğitim yönetiminde etik liderlik irdelenerek çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The concept of "ethics", which has an adaptive and unifying quality in education and training management; It defines "positive" parameters within its policies and "negative" parameters outside its policies. In an other saying; Unethical attitudes and behaviors applied in teaching and management stages create negative consequences for teachers and students. Ethical principles, on the other hand, have characteristics that differ both between societies and between individuals. In this study, educational administration ethics and ethical leadership in education administration were examined and inferences were made.

Keywords