Sosyal Medyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri: Katılım Bankaları Üzerine Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-66
Yayımlanma Tarihi: 2023-01-03 01:46:43.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 2421-2429
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün yoğun rekabet ortamında kuruluşlar için sadece satış yapmak başarı elde etmek için yeterli olmamaktadır. İçinde bulunduğu çevreye, tüketicilere ve toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmayan, tüketiciler için artı bir değer sunmayan kuruluşlar toplum tarafından kabul görmemektedir. Bu bağlamda kuruluşların çevreye, toluma ve insanlığa faydalı faaliyetler yapmasını öngören kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı günümüzde önemli hale gelmiştir. Hayata geçirilen ancak duyurulmayan, tanıtılmayan sosyal sorumluluk faaliyetleri eksik kalmaktadır. Bu nedenle yapılan faaliyetlerin kamuoyu ve toplum ile etkin ve hızlı bir biçimde paylaşılması gerekmektedir.

Her geçen gün giderek artan kullanıcı sayısı, geniş kitleler ile zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın anında etkileşim kurma imkanı sağlaması sosyal medyayı bütün kurum ve kuruluşlar için aktif ve planlı yönetilmesi gereken bir platform haline getirmiştir. Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sosyal medyada mutlaka yer alması ve geniş hedef kitlelere duyurulması gerekmektedir.

Finans kuruluşları da sosyal medyayı etkili kullanarak hedef kitlelerine hızlı bir şekilde ulaşmak, duyurularını ve faaliyetlerini etkili bir biçimde ifade etmek için sosyal medya ortamlarını aktif kullanmaktadırlar. Bu çalışmada Türkiye’nin aktif büyüklük bakımından ilk üç katılım bankasının Twitter platformu üzerinden sosyal sorumluluk ile ilgili yaptıkları paylaşımlar içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Twitter’da en çok sosyal sorumluluk paylaşımı yapan katılım bankası Kuveyt Türk olurken onu sırasıyla Ziraat Katılım ve Türkiye Finans izlemiştir.

Keywords

Abstract

In today's intensely competitive environment, just making sales is not enough for organizations to achieve success. Organizations that do not contribute to the environment, consumers and the solution of social problems and that do not offer added value for consumers are not accepted by the society. In this context, the concept of corporate social responsibility, which envisages organizations to carry out activities beneficial to the environment, society and humanity, has become important today. Social responsibility activities that are implemented but not announced or promoted remain incomplete. For this reason, it is necessary to share the activities with the public and society effectively and quickly.

Social media is a platform that should be managed actively and in a planned manner for all institutions and organizations, with the number of users increasing day by day and the opportunity to interact with large masses instantly without time and place restrictions. Corporate social responsibility activities must be included in social media and announced to large target audiences.

Financial institutions also actively use social media environments to reach their target audiences quickly and to express their announcements and activities effectively by using social media effectively. In this study, the shares of Turkey's top three participation banks in terms of asset size on social responsibility on the Twitter platform were examined and compared with the content analysis method. According to the findings, Kuveyt Türk was the participation bank that shared the most social responsibility on Twitter, followed by Ziraat Katılım and Türkiye Finans respectively.

Keywords