Geçmişten Günümüze Moda İllüstrasyonlarının Karşılaştırılması (Erte ve Megan Hess Örnekleri)

Author:

Year-Number: 2022-64
Number of pages: 1945-1953
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Estetik varoluşu ve değişimi benimseyen moda kavramı, özellikle 19.yy’ın sonlarında ortaya çıkan güzel duyusal kaygılar ile şekillenmeye başlamıştır. Bu kaygılar yüzyılın önemli sanat akımlarından etkilenerek farklı üslupların giysi tasarımlarında da hayat bulmasına olanak sağlamıştır. Moda tasarımcıları farklı üslupları hem giysi tasarımlarında denemiş hem de yenilikçi yaklaşımların oluşmasına fırsat vermişlerdir. İllüstrasyon bir yorumu ifade eden, örneklendiren ve ya ayrıntılarını ortaya koyan çizim olarak nitelendirilmektedir. Moda illüstrasyonu ise sanatsal ifadelerle yeni bir üslup kazandırılan insan bedenini moda çizimleri ile tanımlamaktadır. Genel hatlarıyla, bir çizimin doğru sunumla değil onun fikri ve güzelliği ile ilgilenmektedir. Kişisel moda illüstrasyonları 19. Yüzyıl Avrupa’sında değişik moda yönelimlerinin meydana gelmesini sağlamış böylece bulunduğu devrin en önemli kitle iletişim aracı olan moda mecmualarında hayat bulmuştur. Gelişimini ve değişimini geçmişten günümüze değin devam ettiren moda illüstrasyonları; özellikle de Ramain de Tirtoff (ERTE)’nin tarzı ile harmanlamış tasarımları, moda illüstrasyonuna bambaşka bir bakış açısı kazandırmıştır. Dönemin modasına yarattığı illüstrasyonlarla farklı bir soluk getiren illüstüratörün çalışmaları kimi zaman sahne sanatçılarının giysisi olarak; kimi zaman da dönemin önemli moda dergilerinin kapak çizimi olarak yeniden hayat bulmuştur. Megan Hess ise günümüz moda dünyasında büyük markaları için yarattığı illüstrasyonlarla adından söz ettirmekte ve 21. Yüzyılın en önemli moda illüstratörlerinden biri olarak anılmaktadır. Birbirinden farklı dönemlerde moda illüstrasyonu üzerinde çalışmalar yapan bu iki önemli illüstratörün tasarımları; moda illüstrasyonlarında kullandıkları öğelerin moda tasarımlarına yansımaları; görsel ve estetik açıdan incelenmiştir. Çalışmaya temel oluşturması amacıyla hem Erte’nin, hem de Megan Hess’in moda dergilerine yaptığı kapak tasarımları ve illüstre ettiği moda kitapları incelenmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of fashion, which embraces aesthetic existence and change, began to take shape with the beautiful sensory concerns that emerged especially at the end of the 19th century. These concerns were influenced by the important art movements of the century and enabled different styles to come to life in clothing designs. Fashion designers have tried different styles both in clothing designs and given the opportunity to create innovative approaches.Illustration is defined as a drawing that expresses an interpretation, exemplifies or reveals its details. Fashion illustration, on the other hand, defines the human body, which has gained a new style with artistic expressions, with fashion drawings. In general, he is concerned with the idea and beauty of a drawing, not the correct presentation. Personal fashion illustrations enabled the emergence of different fashion trends in 19th century Europe, so they came to life in fashion magazines, the most important mass media of the era. Fashion illustrations that continue their development and change from the past to the present; In particular, the designs of Ramain de Tirtoff (ERTE) blended with his style have brought a completely different perspective to fashion illustration. The work of the illustrator, who brings a different breath to the fashion of the period with the illustrations he created; sometimes it was revived as the cover art of the important fashion magazines of the period. Megan Hess, on the other hand, has made a name for herself with the illustrations she has created for major brands in today's fashion world and is known as one of the most important fashion illustrators of the 21st century. The designs of these two important illustrators who worked on fashion illustration in different periods; reflections of the elements used in fashion illustrations on fashion designs; visually and aesthetically examined. In order to form the basis of the study, the cover designs of both Erte and Hess for fashion magazines and the fashion books he illustrated were examined.

Keywords