Örgüt İklimi Ve Kamu Kurumlarında Kapsayıcı Liderlik Üzerine Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2022-64
Number of pages: 1896-1899
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yönetim biliminde en çok tartışılan konuların başında kamu yönetimi disiplini alanında yapılan çalışmalar ve uygulamalardır. Kamudaki politikalarının belirlenmesi ve uygulama süreçlerinde yaşanan sorunlar akademik literatürde önemli inceleme konusu olmuştur. Kamu yönetimi genel anlamda kamuda izlenecek süreçlerin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, denetlenmesi ve kamu kurumunun sevk ve idare edilmesini kapsayan uzun vadeli bir sistemdir. Kamu kurumlarındaki bürokratik işlemlerin uygulama zorluğu ve işleyiş düzeninin belirli kurallara bağlı olması bu kurumları özel sektörden ayıran en önemli faktörlerdendir. Kamu kurumlarındaki yönetim zorluğu nedeniyle örgüt ikliminde ve çalışanların iş motivasyonunda olumsuz etkiler meydana gelmektedir. Son yıllardaki yapılan çalışmalarda etnik köken sorunları ve kültürel yapının gelişiminde etkili bir liderlik anlayışı olan kamuda kapsayıcı liderliğin önemine dikkat çekmektedir. Bu noktada bu makalede disiplin ve sınırlayıcılık özelliği ile bilinen kamu kurumlarında kapsayıcı liderlik konusu ele alınarak gelecek çalışmalara katkı sağlanması düşünülmüştür.

Keywords

Abstract

One of the most discussed topics in management science in he studies and practices in the field of public administration. The determination of public policies and the problems experienced in the implementation processes have been the subject of important examination in the academic litarature. In general, public administration is a long term system that covers the planning, organization, implementation, supervision of the processes to be followed in the public sector and the management and administration of the public institution. The difficulty of implementing bureaucratic  procedures in public institutions and the fact their functioning is subject to certain rules are the most important factors that distinguish these institutions from the private sector. Due to the management difficulties in public instittutions, negative effects occur on the organizational climate and the work motivation of the employees. Studies conducted in recent years draw attention to the importance of inclusive leadership in the public, which is an effective leadership understanding in the development of ethnic origin problems and cultural structure. At this point, in this article, it is thought to contribute to future studies by discussing the issue of inclusive leadership in public institutions, which are known their discipline and limiting feature.

Keywords