Hayvan, Dil Ve Kahkaha: “Kaçan Kovalanır”

Author :  

Year-Number: 2022-63
Yayımlanma Tarihi: 2022-10-02 17:28:41.0
Language : Türkçe
Konu : Diğer…
Number of pages: 1607-1615
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu yazı hayvan, kahkaha ve dil üçlemesini edebî ve felsefî yoldan tasvir etmektedir. Her şeyden önce kahkahadan farklı olan gülme, mizahi bir tat bırakır fakat kahkaha acıya karşı bir umuttur. Ancak acının karşıtı haz değildir ve haz şiddetle ilgilidir. Dolayısıyla acıya karşı kahkaha bireysel ve somut ilksel bir dürtüdür. Kahkaha acıyı olgunlaştırır, pişirir ve onun yerini alabilir. Hem boyutları ve insan doğası, hem de hayvan doğası açısından dilin sınırlarıdır kahkaha. Kahkaha acının içinden çıkar, yoğrulur ve tıpkı içgüdü gibi acıyı olgunlaştırıp katıksız bir ifade biçimine dönüştürür. Çünkü imgelerle kurduğumuz dilin yapısı gerçekliğin yapısını belirler. Bu anlamda kahkaha dilin sınırlarıdır; “kaçan kovalanır”. Gün gelir gülmecenin mizahına sığınır, gün gelir ciddiyetin karşı konulmaz gerçekliği olur. Zaten gerçeklik dediğimiz de, her birimiz için imgelerimizden başka bir şey değildir.

Keywords

Abstract

This article is a trilogy of animal, laughter and the language. Similarly, this work is description from a literary and the philosophical point of view. First of all, laughing, which is different from laughter, leaves a humorous aftertaste, but laughter is hope against the pain. However, pleasure is not the opposite of pain, and pleasure is about violence. Therefore, laughter against pain is an individual and concrete primordial impulse. Laughter is the limit of language, both in terms of its dimensions and human nature, as well as animal nature. Laughter emerges from the pain, kneads it and, just like instinct, matures the pain and turns it into a pure form of expression. Because the structure of the language we build with images always determines the structure of reality. In this sense, laughter is the limits of language; the fleeing male/female is chased”. So is language; one day, it takes refuge in the humor of the humor, and one day it becomes the irresistible reality of seriousness. After all, what we call reality is nothing but our images for each of us.

Keywords


 • 1. Bauman, Zygmunt, Rein Raud, Benlik Pratikleri, çev. Mehmet Ekinci, İstanbul: Ayrıntı, 2018.

 • 1. Bauman, Zygmunt, Rein Raud, Benlik Pratikleri, çev. Mehmet Ekinci, İstanbul: Ayrıntı, 2018. 2. Berger, John, Hayvanlara Niçin Bakarız? çev. Cevat Çapan, İstanbul: Delidolu, 2017.

 • 3. Bergson, Henri, Gülme, çev. Devrim Çetinkasap, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014. 4. Bukowski, Charles, Kadınlar, çev. Avi Pardo, İstanbul: Parantez, 2021.

 • 5. Butler, Judith, Kırılgan Hayat-Yasın ve Şiddetin Gücü, çev. Başak Ertür, İstanbul: Metis, 2005.

 • 6. Cibran, Halil, Kırık Kanatlar, çev. Kenan Sarıalioğlu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2018. 7. Crowley, Aleister, Ay Çocuk, çev. Özgür Umut Hoşafçı, İstanbul: Altıkırkbeş, 2004.

 • 8. Darwin, Charles, İnsan ve Hayvanlarda Beden Dili, çev. Orhan Tuncay, İstanbul: Gün, 2001. 9. Darwin, Charles, İnsanın Türeyişi, çev. Öner Ünalan, İstanbul: Evrensel, 2015.

 • 10. Darwin, Charles, Türlerin Kökeni, çev. Bahar Kılıç, İstanbul: Alfa, 2017.

 • 11. Darwin, Charles, Seksüel Seçme, çev. Öner Ünalan, İstanbul: Ginko Kitap, 2019.

 • 12. Dawkins, Marian Stamp, Hayvanların Sessiz Dünyası-Hayvanlarda Bilincin Varlığı Üzerine Bir Araştırma, çev. Füsun Baytok, İstanbul: TÜBİTAK, 1989.

 • 13. de Waal, Frans, Köken Ağacı, çev. Dilek Eylül Dizdaroğlu, İstanbul: Alfa, 2013.

 • 14. de Waal, Frans, Hayvanların Ne Kadar Zeki Olduğunu Anlayacak Kadar Zeki Miyiz?, çev. Ahmet Burak Kaya, İstanbul: Metis, 2017.

 • 15. Eagleton, Terry, Tatlı Şiddet-Trajik Kavramı, çev. Kutlu Tunca, İstanbul: Ayrıntı, 2012.16. Eagleton, Terry, İyimser Olmayan Umut, çev. Emine Ayhan, İstanbul: Ayrıntı, 2016. 17. Eagleton, Terry, Mizah, çev. Melih Pekdemir, İstanbul: Ayrıntı, 2019.

 • 50 Eagleton, İyimser Olmayan Umut, s.78.51 Tarkovsky, Mühürlenmiş Zaman, s.175.52 Wittgenstein, Yan Değiniler, s.19.18. Eco, Umberto, Anlatı Ormanlarında Altı Gezinti, çev. Kemal Atakay, İstanbul: Can, 2017. 19. Fowles, John, Büyücü, çev. Meram Arvas, İstanbul: Ayrıntı, 2019.

 • 20. Gazâlî, Âbidler Yolu (Minhâcü’l Âbidin), İstanbul: Çelik, 2019.

 • 21. Gould, Stephen Jay, Pandanın Başparmağı-Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler, çev. Ülkün Tansel, İstanbul: Versus, 2010.

 • 22. Gould, Stephen Jay, Darwin ve Sonrası-Doğa Tarihi Üzerine Düşünceler, çev. Ceyhan Temürcü, İstanbul: Say, 2013.

 • 23. Huizinga, Johan, Homo Ludens-Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İstanbul: Ayrıntı, 1995.

 • 24. Irigaray, Luce, Ben Sen Biz-Farklılık Kültürüne Doğru, çev. N. Tutal Cheviron, İstanbul: İmge, 2006. 25. Karasu, Bilge, Kılavuz, İstanbul: Remzi, 1990.

 • 26. Karasu, Bilge, Ne Kitapsız Ne Kedisiz, İstanbul: Metis, 2012.

 • 27. Kazancakis, Nikos, Zorba, çev. Ahmet Angın, İstanbul: Can, 2020.

 • 28. Kierkegaard, Søren, Kahkaha Benden Yana, çev. Nedim Çatlı, İstanbul: Ayrıntı, 2020. 29. Le Breton, David, Bedene Veda, çev. Aziz Ufuk Kılıç, İstanbul: Sel, 2016.

 • 30. Lewontin, C. Richard, İdeoloji Olarak Biyoloji-DNA Doktrini, çev. Cengiz Adanur, İstanbul: Kolektif Kitap, 2015.

 • 31. Lloyd, John; Mitchinson, John, Câhillikler Kitabı II-Hayvanlar Âlemi, çev. Nivart Taşçı-Mehmet Evren Dinçer, İstanbul: NTV, 2009.

 • 32. Maurois, Andre, Yaşama Sanatı, çev. Nihal Önol, Ankara: Varlık, 1974.

 • 33. Morris, Desmond, Sevmek Dokunmaktır, çev. Nuran Yavuz, İstanbul: İnkılap, 2004. 34. Morris, Desmond, Çıplak Kadın, çev. Aslı Özer, İstanbul: İnkılap, 2006.

 • 35. Morris, Desmond, Kedinizi Nasıl Bilirsiniz?, çev. Abdullah Ersoy, İstanbul: Dost, 2010.

 • 36. Morris, Desmond, Köpeğinizi Nasıl Bilirsiniz?, çev. Abdullah Ersoy, İstanbul: Dost, 2011. 37. Ovidius, Aşk Sanatı, çev. Çiğdem Dürüşken, İstanbul: İş Bankası Kültür, 2018.

 • 38. Singer, Peter, Hayvan Özgürleşmesi, çev. Hayrullah Doğan, İstanbul: Ayrıntı, 2018.

 • 39. Soyşekerci, Serhat, “Yeni cehâlet çağı: hayvan deneylerine dair bir derkenar”, Journal of Social Humanities and Administrative Sciences, 7(43): 1430-1439, 2021.

 • 40. Tarkovsky, Andrei, Mühürlenmiş Zaman, çev. Füsun Ant, İstanbul: Agora, 2007.

 • 41. Wittgenstein, Ludwig, Yan Değiniler, çev. Oruç Aruoba, İstanbul: Altıkırkbeş, 2019.

 • 42. Wohlleben, Peter, Ağaçların Gizli Yaşamı, çev. Ali Sinan Çulhaoğlu, İstanbul: Kitap Kurdu, 2018.

                                                                                                    
 • Article Statistics