Covıd-19 Sürecinde Siyasilerin Sosyal Medya Paylaşımları: İstanbul, Ankara Ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarının Instagram Hesaplarının Analizi

Author:

Year-Number: 2022-62
Number of pages: 1462-1474
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Klasik medya mecralarında görmeye alışık olunan siyasi kişi ve kurumlar sosyal medya mecralarının kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu mecralarda da aktif bir şekilde yer alarak siyasal iletişim çalışmalarını gerçekleştirmeye başlamışlardır. Hâlihazırda sosyal medyanın popülerliğine Covid-19’un dijitalleşme motivasyonu da eklenince sosyal medya kullanımının arttığı ve buralardaki paylaşımlarda pandeminin de kendine yer bulduğu görülmektedir.

Bu çalışmada siyasal iletişim ve sosyal medya dâhilinde siyasal iletişim kavramları ele alınarak İstanbul, Ankara ve İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlarının sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar incelenmiştir. Bu bağlamda siyasal iletişime teorik olarak değinilirken üç başkanın Instagram hesaplarındaki paylaşımlarında hangi başlıkların, konuların öne çıktığı ve özellikle pandemi süreci düşünüldüğünde paylaşımlarda sağlığın etkisinin olup olmadığı irdelenmiştir. Covid-19 ilk olarak ülkemizde Mart 2020’de görülmüş ve belirli süre hastalığın yayılmasını engellemek için gerek siyasiler gerekse bilim adamları tarafından “kaygı” duygusu işlenmiştir. Ancak yaz aylarının bitmesi ile birlikte hastalıkta bir normalleşme ve bilinçli bir süreç yönetimi zuhur etmeye başlamıştır. Bu sebepten dolayı bu araştırmada 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki Instagram paylaşımları ele alınmıştır.  Analiz mecrası olarak Instagram’ın seçilmesinin sebebi ise farklı yaş gruplarının, aktif bir şekilde (hayatların anlık yer aldığı), çeşitli amaçlarla kullandıkları bir mecra olmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir ve toplamda 251 paylaşım görsel ve metinsel olarak incelemeye tabi tutulmuştur.

Bu çalışma ile ulaşılan sonuçlara genel olarak bakıldığında paylaşımlarda istihdam daha ön planda durmaktadır. Bunun yanında başkanların paylaşımlarında en yoğun şekilde vurgulanan temanın “ortak akıl” olduğu tespit edilmiştir. Başkanlar ayrıca sadece sorumlu oldukları coğrafyada ve görev ile alakalı konularda değil ulusal konularda ve farklı alanlarla alakalı da paylaşımlar yapmaktadır.

Keywords

Abstract

Political persons and institutions, which are accustomed to see in classical media channels, have started to carry out political communication studies by taking an active part in these channels, with the widespread use of social media channels. When the digitalization motivation of Covid-19 is added to the popularity of social media already, it is seen that the use of social media has increased and the pandemic has also found its place in the shares there.

In this study, the concepts of political communication within the scope of political communication and social media were discussed and the posts made by Istanbul, Ankara and İzmir Metropolitan Mayors on their social media accounts were examined. In this context, while discussing political communication theoretically, it has been examined which topics  and topics stand out in the posts of the three presidents on their Instagram accounts and whether there is an effect of health on the posts, especially considering the pandemic process. Covid-19 was first seen in our country in March 2020, and the feeling of "anxiety" was processed by both politicians and scientists in order to prevent the spread of the disease in almost the first 6 months. However, with the end of the summer months, a normalization of the disease and a conscious process management began to emerge. For this reason, Instagram shares between 01-31 October 2020 were discussed in this research. The reason why Instagram was chosen as the analysis medium is that it is a medium that different age groups actively use (where lives take place instantaneously) for various purposes. Qualitative research method was preferred in the research and a total of 251 posts were examined visually and textually. For the analysis, 6 topics were determined as health, education, business, culture and art, nature and other.

When we look at the results of this study in general, employment is more prominent in sharing. In addition, it has been determined that the most intensely emphasized theme in the posts of the presidents is "common wisdom". Presidents also share on issues that concern not only local governments but also wider audiences.

Keywords