Eşli Okuma Yönteminin Okuma Güçlüğünü Gidermedeki Önemi

Author:

Year-Number: 2022-61
Number of pages: 1231-1240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reading, which we encounter at every stage of life, is an important activity for the continuity of life. Every individual in life is faced with reading in life. Reading activity is an indispensable need. Individuals need reading to keep up with life in society. Readers who cannot understand what they read have difficulty in establishing semantic ties and reinforcing the established semantic relations. An individual's ability to construct their own meaning from the text is not limited to his own competence. Such that, in a reading aloud by the child in the classroom environment, the condition of the classroom atmosphere may affect the fluent reading of the child positively or negatively. In this case, it leads to reading errors, especially for children with reading difficulties. These problems that students experience while reading are analyzed as the concept of reading difficulties. The fact that students lag behind in learning to read even though they have no physical or mental problems during reading is known as reading disability. The academic success of a student who has reading difficulties in all subjects is negatively affected. Reading comprehension methods and techniques have been developed to help students gain reading comprehension skills. One of these methods and techniques is the paired reading method. There are two aspects of paired reading in the practice process. The first of these is paired reading, such as teacher-student, family member-child, and strong reader-weak reader. The second is reading alone. In the first, reading is done in all aspects at the same time, while in the other, the reader is given time and opportunity to criticize. It allows the child to read more accurately by making the reader repeat the mistakes made during reading alone. Paired reading method is also included in the literature as "paired reading". It can be said that paired reading can be used to improve reading skills with appropriate strategies and practices.

Keywords

Abstract

Hayatın her kademesinde karşımıza çıkan okuma, yaşamın sürekliliği açısından önemli bir faaliyettir. Hayatın içindeki her birey okumayla hayatın içinde karşı karşıya kalır. Okuma faaliyeti vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Bireyler toplum içerisinde yaşama ayak uydurmak için okumaya ihtiyaç duyarlar. Okuduklarını anlayamayan okuyucular anlam bağlarını kurmak ve kurulan anlam ilişkilerini de kuvvetlendirmekte güçlük yaşarlar. Bireyin metinden kendi anlam kurma yeteneği sadece kendi yeterliliğiyle sınırlı değildir. Öyle ki sınıf ortamındaki çocuğun yapmış olduğu bir sesli okumada sınıf atmosferinin durumu çocuğunun akıcı okumasını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durumda özellikle okuma güçlüğü yaşayan çocuklar için okuma hatalarına yol açar. Öğrencilerin okuma sırasında yaşadıkları bu problemler okuma güçlüğü kavramı olarak incelenmektedir. Öğrencilerin okuma sırasında fiziksel veya zekâ açısından problemi olmamasına rağmen okumayı öğrenmede geride kalması okuma güçlüğü olarak bilinir. Okuma güçlüğü yaşayan bir öğrencinin bütün derslerdeki akademik başarısı olumsuz etkilenmektedir. Okuduğunu anlama becerisini öğrenciye kazandırmak için okuduğunu anlama yöntem ve teknikleri geliştirilmiştir. Bu yöntem ve tekniklerden biri de eşli (ikili) okuma yöntemidir. Uygulama sürecinde eşli okumanın iki yönü vardır. Bunlardan ilki öğretmen-öğrenci, aile bireyi-çocuk ve güçlü okuyucu-zayıf okuyucu gibi karşılıklı yapılan eşli okumadır. İkincisi de yalnız yapılan okumadır. Birincisinde okuma, aynı anda her yönüyle yapılırken diğerinde ise okuyana süre ve kritik etme fırsatı verilmektedir. Yalnız okuma sırasında yapılan hataları okutan tekrar ettirerek çocuğun daha doğru okumasını sağlamaktadır. Eşli okuma yöntemi “paired reading” olarak literatürde yer almaktadır Eşli okumanın uygun stratejilerle ve uygulamalarla okuma becerisinin geliştirilmesinde kullanılabileceği söylenebilir.

Keywords