Anlamın Belirsizleştiği Çağda Sanatta Kavram Arayışları

Author:

Year-Number: 2022-58
Yayımlanma Tarihi: 2022-05-03 18:24:20.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 816-825
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanatsal yaratı için kavram, biçimsel oluşum için bir çıkış, bir dayanaktır. Anlam ise bu noktada kavramı biçimlendirendir. Anlam, kavram ve biçimin oluşturduğu sanat eserinin ortaya çıkmasında, tanımlanamaz, değişken ve belirsiz yapısı itibarıyla eseri, bütünde ise sanatı aynı tanımsızlıklar ile nitelenir bir hale sokar. Bu makalede, özellikle içinde bulunduğumuz çağ ile birlikte sanat tarihinin bütünü düşünülerek anlam ve kavram üzerindeki bu değişkenlik ve tanımsızlığa etki eden faktörler incelenecektir. Çağın değişen gerçeklerinin, yönelimlerinin sanatsal hakikati nasıl etkilediği ve değiştirdiği? üzerine tespitler sunulmaya çalışılacaktır. Ayrıca anlamın ve dilin sınırlandırılmış ve tek bir doğruya hitap etmeyen yapısının sanatsal yaratıda sanatçıyı nasıl etkilediği? ile ilgili açıklamalara gidilmiştir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı inceleme sonucunda, özellikle bu çağın sanatçısının kavram ve sanatsal anlam üretme pratiği içinde çıkmazda olduğu gerçeği sunularak, sanatçının, üretilmiş maddesel kaygılardan uzaklaşması gerçeğine varılmıştır. Sonuç bölümünde, sanatçı tarafından sunulan yaratımın, bu tanımsız ve menfaate dayalı anlam ve kavram öbeklerinin dışında olması gerektiği vurgulanarak, biçimsel ve teorik oluşumun çağın simülasyona dayalı gerçeğinden uzak bir şekilde gerçekleşmesi gerekliliğine ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

For artistic creation, the concept is an outlet, a support for formal formation. Meaning, on the other hand, is what forms the concept at this point. In the emergence of the work of art, which is formed by meaning, concept and form, it makes the work, and the art as a whole, qualify with the same indefiniteness due to its indefinable, variable and indefinite structure. In this article, the factors affecting this variability and undefinedness on meaning and concept are examined, especially considering the whole of art history with the age we live in. It is tried to present determinations on how the changing realities and orientations of the age affect and change the artistic truth. In addition, explanations have been made about how the limited structure of meaning and language, which does not address a single truth, affects the artist in artistic creation. As a result of the examination, in which the qualitative research method was used, the fact that the artist of this age was in a deadlock in the practice of producing concept and artistic meaning was presented, and the fact that the artist got away from the material concerns produced was reached. In the conclusion part, it has been emphasized that the creation presented by the artist should be outside of these undefined and benefit-based meaning and concept groups, and it has been reached that the formal and theoretical formation should take place away from the simulation-based reality of the age.

Keywords