Çocuklarda Çevre Bilinci Ve Günümüzdeki Farkındalık

Author:

Number of pages: 588-605
Year-Number: 2022-57

Abstract

Günümüzde çevre kirliliği geleceğimizin en büyük problemleri arasında yer almaktadır. İnsanların çevreye olan davranışları değişmezse yaşanılır bir çevre arama çabalarına gireceğimiz zamanlar yakın gibi görünmektedir. Çevrede bilinçli birey sayısı arttıkça bu sorunun da yavaş yavaş ortadan kalkacağına inanılmaktadır. Bilinçli birey oluşturmadaki en iyi çözüm bilinçli birey yetiştirmek ağacı yaş iken biçimlendirmektir. Geleceğimizin çevre farkındalığını yaratacak kişiler çocuklarımızdır. Çocuğun örnek aldığı ve gördüğü etrafındaki tüm bireyler onların bu süreçteki yardımcılarıdır. Bu çalışmanın temel amacı, çocukların çevreye karşı tutumları, çevre hakkındaki bilgileri ve bilmediklerinin davranışları üzerine olan etkilerini anlamak ve ne derecede çevre dostu oldukları ve bu çalışmayla nasıl bir farkındalık yaratılabileceğini ortaya çıkarmaktır. Çocukların çevre hakkındaki bilgi ve düşüncelerini anlamak için 21 sorudan oluşan çevre ile ilgili anket hazırlanmıştır. Çalışmamız Muğla ili genelinde, 6-14 yaş aralığında 129 çocuk ile çocukların oyun ortamlarında ve tatil günlerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemleri çocuklara yöneliktir ve genellikle kırsal kesimdeki çocuklarla görüşülmüştür. Çocukların çevreye karşı olan bilgi ve sergilediği davranışlar; cinsiyet, yaş, anne-baba eğitim düzeyi ve çevre değişkenliği açısından değerlendirilmiştir. Çocukların çevre hakkında bilinç ve farkındalıklarının yüksek olduğu anlaşılmış, fakat uygulama aşamasında yetersiz kaldıkları görülmüştür.

Keywords

Abstract

Today, environmental pollution is one of the most important problems of our future. If the behavior of the people against the environment doesn’t change, it seems that the times that we will be making an effort to find an environment that we can live in are very close. It is believed that as the number of conscious individuals increases, this problem will also go away slowly. The best solution to raise conscious individuals is to start this education very early. The people who will create environmental awareness in the future are our children and the people they see around and take as an example are their helpers in this process. The main purpose of this study is to find out children’s attitude towards the environment, the effect of their knowledge of environment on their manner, how environmentally friendly they are and what type of awareness can be created. In order to understand the children’s knowledge and opinions about the environment, a questionnaire about the environment consisting of 21 questions was prepared. Our study was carried out on children’s playgrounds and holiday in Muğla province. A total of 129 children aged 6-14 years were included in the study. The study samples are children and especially the children in the neighborhood have been interviewed. The children’s knowledge of environment and their manner have been evaluated in terms of their gender, age, the parent’s level of education and environmental variability. It was understood that children had high awareness about the environment, but they were inadequate during the implementation phase.

Keywords