Kolombiya’da Ana Hatlarıyla Yerel Yönetimler Sistemi

Author:

Number of pages: 529-531
Year-Number: 2022-56

Abstract

Kolombiya, geçmiş tarihsel dönemde uzunca süre İspanyol sömürgesi altında kalmış ve 19. Yüzyılda bağımsızlığını kazanmış bir Latin Amerika ülkesidir. Ülke, günümüzde başkanlık sistemi ile idare edilen üniter bir yapıya sahiptir. Merkeziyetçi ve katı bürokratik sistemin çok uzun süre devam ettiği devlette, başkanlık sisteminin de getirdiği yürütmenin tek elde toplanması geleneği sürdürülmüştür. Buna karşın, Kolombiya’da 1980’li yıllardan başlayarak günümüze dek süren bir yerelleşme süreci yaşanmaktadır. Bu çalışmada, Kolombiya’nın mevcut siyasal sistem içerisinde yerel yönetim sistemi ve türleri ana hatalarıyla incelenmek istenmektedir.

Keywords

Abstract

Colombia is a Latin American country that has been under Spanish colonization for a long time in the past historical period and gained its independence in the 19th century. Today, the country has a unitary structure governed by the presidential system. In the state, where the centralist and strict bureaucratic system continued for a very long time, the tradition of concentrating the executive in one hand, which was also brought by the presidential system, was continued. Despite that there has been a process of localization in Colombia starting from the 1980s and continuing until today. In this study, it is desired to examine Colombia's local government system and its types in the current political system with its outlines.

Keywords