HÜKÜMET SİSTEMLERİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Author:

Year-Number: 2021-54
Number of pages: 3606-3618
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Parlamenter sistem, başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri, dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan hükümet sistemleridir. Dünya üzerinde, kimi ülkelerde başkanlık sistemi, kimi ülkelerde parlamenter sistem, kimi ülkelerde de bu iki sistemin karışımı olan yarı başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Ülkelerin, bu hükümet sistemlerinden birini tercih etmelerinde, söz konusu ülkenin toplumsal yapısı ve coğrafi özellikleri etkili olmaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi, ülkemizde uygulanmaya başlanan yeni bir hükümet sistemidir. Her ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de, uygulanacak hükümet sistemi, ülkenin koşullarına, yapısına, özelliklerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla, bu sistemlerden hangisinin ülke için faydalı olacağı uzun zamandır tartışılmaktadır. Hükümet sistemleri, uygulandığı ülkelerde farklılıklar gösterebilmektedir. Bu nedenle bir ülkenin hükümet şekli incelenirken o ülkenin tarihine, coğrafi, toplumsal ve kültürel yapılarına bakmak son derece önemlidir. Bu makalede, öncelikle kavramsal düzeyde mevcut hükümet sistemlerinin özellikleri, avantajları ve dezavantajları açıklanmakta, ardından ülkemizde ilk defa uygulanan “Cumhurbaşkanlığı” hükümet sistemi hakkında bilgiler verilmektedir. Öte yandan, söz konusu sistemlerden hangisinin Türkiye için daha yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Parliamentary system, presidency and semi-presidency systems are used as a common governance style or regime in worldwide. Mixed of these two governance system, semi-presidency system is also could implement in some countries. The social structure and geographical feature can effect the determination process of countries governance system or regime. Presidential system is one of the governance system that is considered to be implement in Turkey. As all of other countries, also in Turkey choosing governance system is according to the country’s feature, construction and conditions. Therefore, which one of these governance system is more beneficial for the country has been the subject of a lot of discussions for a long time. The governance system might show alteration according to the country which it’s appliedFor this reason, when a country’s governance system has examined, it’s history, geographical construction , social and cultural features are extremely important. In this article, firstly, present features of governance systems, advantages and disadvantages are explained and after that some informations have given about Presidency government system that’s considered to be apply. On the other hand, it’s examined that which one of these governance systems that has mentioned would be more useful for Turkey.

Keywords