KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİ SÜRECİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARININ SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK TWİTTER KULLANIM ANALİZLERİ

Author :  

Year-Number: 2021-51
Language : null
Konu :
Number of pages: 2617-2634
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığının ortaya çıkması ile pandemi süreci başlamış ve tüm dünya ülkelerini etkisi altına almıştır. Söz konusu salgın hastalık; insanların hayatlarını, gündelik yaşam pratiklerini, eğitimlerini derinden etkilemiş ve değiştirmiştir. Bu durum siyaseti ve siyasal iletişim sürecini de dönüştürmüştür. Çünkü sosyal medyanın bireyler tarafından sıklıkla kullanılması ve yüz yüze yapılamayan etkinlik, duyuru, organizasyonların dijital ortamda yapılması siyaset alanında da kaçınılmaz hale gelmiştir. Dolayısıyla siyasetçiler de iletişim faaliyetleri için sosyal medyayı kullanmak zorunda kalmışlardır. Salgın hastalığın yaşandığı pandemi sürecinde, büyükşehir belediye başkanları da toplumun ihtiyaçlarını en hızlı şekilde tespit edebilmek ve karşılamak için siyasal iletişim aracı olarak zamandan ve mekândan bağımsız, hızlı ve doğrudan etkili iletişim kanalı olarak Twitter’ı kullanmışlardır. Bu çalışmada, 1 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanları olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Alinur Aktaş, Fatma Şahin ve Cengiz Ergün’ün Koronavirüs (Covid-19) salgın hastalığının Türkiye’de ilk kez başladığı tarih olan 1 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki 2.189 Twitter paylaşımları analiz edilmiştir. Büyükşehirler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılına ait olarak açıkladığı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” üzerinden nüfusun yoğun olduğu büyükşehirlerin sıralamasına göre seçilmiştir. Twitter üzerindeki veriler “Workbenchdata” aracılığıyla elde edilmiştir. Dolayısıyla çalışmada büyükşehir belediye başkanlarının siyasal iletişim aracı olarak Twitter’ı kullanım sıklıkları, paylaşımlarının hafta içi/hafta sonu ve saatlere göre dağılımı içerik analizine tabi tutularak incelenmiştir. Elde edilen veriler, “flourish.studio” ile görselleştirilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, with the emergence of the Coronavirus (Covid-19) epidemic disease, the pandemic process has begun and has affected all the countries of the world. The epidemic in question has deeply affected and changed people's lives, daily life practices and education. This unprecedented situation has also transformed politics and the political communication process. As a consequence of the frequent use of social media by individuals and the necessity of conducting events, announcements and organizations in digital environment which could not be realized face-to-face brought forth use of digital media as an inevitable tool and platform in the realm of politics. Therefore, politicians had to use social media for their communication activities. During the pandemic process when the epidemic occurred, metropolitan mayors have also used Twitter as a political communication tool independent of time and place, as a fast and directly effective communication channel in order to identify and meet the needs of the society in the fastest way possible. In this study, 2.189 posts of Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Alinur Aktaş, Fatma Şahin and Cengiz Ergün who serve as Istanbul, Ankara, Bursa, Gaziantep and Manisa Metropolitan Mayors between March 1, 2020 and April 30, 2020 on their official Twitter accounts when the coronavirus (Covid-19) pandemic process was the most talked about matter and took effect throughout Turkey were analyzed. The metropolitan cities were selected according to the ranking of the metropolitan cities where the population is dense, based on the "Results of the Address Based Population Registration System" announced by the Turkish Statistical Institute for 2019. Data on Twitter was obtained through “Workbenchdata”. Therefore, in the study, the frequency of use of Twitter by Metropolitan Mayors as a political communication tool, the distribution of their posts according to weekdays/weekends and hours were examined by subjecting them to content analysis. Obtained data were visualized with “flourish.studio”.

Keywords


 • AA, Anadolu Ajansı. (2020). https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-turkiyede-ilk-

 • AA, Anadolu Ajansı. (2020). https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakani-koca-turkiyede-ilk- koronavirus-vakasinin-goruldugunu-acikladi/1761466 Erişim Tarihi: 14.03.2020

 • Aktaş A. https://www.bursa.bel.tr/baskan#ozgecmis, @Alinuraktas70 (Twitter), Erişim Tarihi: 19.03.2021

 • Arslan, İ. & Karagül, S. (2020). “Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk”, 10, 1-36. Aziz, A. (2019). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

 • BBC News (2020). Koronavirüs nedir: Covid-19'a karşı hangi önlemler alınmalı, virüsün özellikleri neler? https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51177538 Erişim Tarihi: 20.03.2020

 • Çankaya, E. (2019). Siyasal İletişim Dünyada ve Türkiye'de. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Doğanışık, İ. (2020). Koronavirüse Dair Güncel Veriler ve Bilinmesi Gerekenler.https://www.dogrulukpayi.com/bulten/nedir-bu-koronavirus-nasil-yayiliyor-neler-yapmaliyiz. Erişim Tarihi: 06.02.2021

 • Dünya Sağlık Örgütü. (2020). Coronavirus disease (COVID-19). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answershub/q-a-

 • detail/coronavirus-disease-covid-19 adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 03.02.2021

 • Ergun C. http://www.cengizergun.com/s16_ozgecmisi.aspx,@cengizergun (Twitter), Erişim Tarihi: 15.04.2021

 • Geray, H. (2017). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş. Ankara, Ütopya Yayınevi.

 • İmamoğlu E., https://www.ekremimamoglu.com/ekrem-imamoglu-kimdir/,@ekrem_imamoglu (Twitter) Erişim Tarihi: 13.02.2021

 • Liverpool, L. (2020). Coronavirus. https://www.newscientist.com/term/coronavirus/Erişim Tarihi: McNair, B. (2011). An Introduction To Political Communication. London: Routledghe.

 • Özkan, A. (2007). Siyasal İletişim Stratejileri. İstanbul: Tasam Yayınları.

 • Karataş, Z. (2020). “COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri, Değişim ve Güçlenme”, Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 4(1), 3-15

 • Kurtuluş, S. B. (2018). “Siyasal İletişimde Yeni Medyanın Kullanımı ve Etkisi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Tekin, A. (2021). “Tarihten Günümüze Epidemiler, Pandemiler Ve Ekonomik Sonuçları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 (40), 330-355.

 • Şahin F. https://fatmasahin.net/biyografi/, @FatmaSahin (Twitter), Erişim Tarihi: 27.03.2021

 • Yavaş, M. http://www.mansuryavas.com.tr/ , @mansuryavas06 (Twitter) Erişim Tarihi: 26.02.2021

 • Yıldırım, B. (2015). İçerik Çözümlemesi Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanları ve Aşamaları. B.Yıldırım içinde, İletişim Araştırmalarında Yöntemler Uygulama ve Örneklerle (105-154). Konya: Literatürk Academia.

 • YSK, Yüksek Seçim Kurumu. (2020). https://www.ysk.gov.tr/tr/31-mart-2019-mahalli-i%CC%87dareler- secimi/77916

                                                                                                    
 • Article Statistics