SİGORTACILIKTA DİJİTALLEŞME VE SİBER GÜVENLİK İHLALLERİ

Author:

Number of pages: 2449-2455
Year-Number: 2021-50

Abstract

Sigorta güvence demektir. Sigortacılık sektörü ise teknolojide meydana gelen değişimlere bağlı olarak siber riskleri ve beraberinde güvenlik önlemlerini de karşımıza çıkarmaktadır. Teknoloji ile paralel olarak siber saldırılara karşı risk ve güvenlik de artmaktadır. Son yıllarda sıkça duyulmaya başlayan siber risk, doğal afet risklerinden öndedir. Bu da insanların geleneksel güvenlik anlayışında değişimi zorunlu kılmakta, sigorta şirketlerinin çıkardıkları siber risk sigortaları ile dünyada ve Türkiye’de teminatı ve işleyişi sağlayan uygulamalar hâline gelmektedir. Günümüzde dünyada yaklaşık 6 milyar akıllı cihaz bulut üzerinden birbirine bağlanırken, 2020’de bu rakam yaklaşık 20 milyarı bulmuştur. Buna rağmen gelişmiş ülkelerde siber güvenlik ihlallerine karşı sigortalı olanlar %31’i geçmemektedir. Bu oran gelişmiş ülkelerde geniş bir pazar payı olarak görülse bile, gelişmekte olan ülkelerde siber risklere karşı güvence sağlamada tecrübe eksikliği önemli risk unsuru hâlini almaktadır. Bu çalışma, günden güne dijitalleşen sigortacılık sektöründe güvenlik önlemleri ve olası riskleri, güvenlik ihlalleri bağlamında ele almaktadır.

Keywords

Abstract

The means of insurance is a guarantee. The insurance sector on the other hand, faces cyber risks and security measures due to technological changes. But in parallel with technology, the risk and security against cyber attacks also increases. Cyber risk, which has become common in recent years, is ahead of natural disaster risks. This, in turn, necessitates a change in people's traditional understanding of security, with Cyber risk Insurance issued by insurance companies, as well as practices that provide coverage and functioning in the world and in Turkey. In today's world about 6 billion smart devices are connected to each other via the cloud, while in 2020 this figure is about 20 billion. Despite this, those insured against cyber security breaches in developed countries do not exceed 31%. Although this ratio is seen as a wide Sunday share in developed countries, lack of experience in providing security against cyber risks in developing countries is an important risk element. This study examines security measures and possible risks in the insurance sector, which is digitizing day by day, in the context of security violations.

Keywords